De aanstelling van een coronacommissaris staat ingeschreven in het nieuwe federale regeerakkoord. De coronacommissaris moet ervoor zorgen dat het gezondheidsbeleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar worden afgestemd. De commissaris wordt aangesteld voor een periode van 12 maanden, maar zijn mandaat is telkens verlengbaar voor een periode van zes maanden. Hij wordt ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders. Om 14 uur wordt Facon voorgedragen. Hij is als topman van de overheidsdienst Volksgezondheid al maandenlang betrokken bij de strijd tegen het coronavirus. Sinds enkele weken maakt Facon ook deel uit van de Celeval, de expertencel die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. (Belga)

De aanstelling van een coronacommissaris staat ingeschreven in het nieuwe federale regeerakkoord. De coronacommissaris moet ervoor zorgen dat het gezondheidsbeleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar worden afgestemd. De commissaris wordt aangesteld voor een periode van 12 maanden, maar zijn mandaat is telkens verlengbaar voor een periode van zes maanden. Hij wordt ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders. Om 14 uur wordt Facon voorgedragen. Hij is als topman van de overheidsdienst Volksgezondheid al maandenlang betrokken bij de strijd tegen het coronavirus. Sinds enkele weken maakt Facon ook deel uit van de Celeval, de expertencel die de Nationale Veiligheidsraad adviseert. (Belga)