Hij roept de geestelijke herders op individuele gevallen gewetensvol af te wegen: "Een nieuwe aanmoediging is slechts mogelijk door een verantwoordelijke persoonlijke en pastorale benadering van elk specifiek geval", luidt het in het vrijdag gepubliceerde postsynodale exhortatie "Amoris Laetitia - over de liefde in het gezin". Daarin vat de Argentijn de resultaten van de beide bisschoppensynodes uit de voorbije jaren samen met zijn eigen conclusies. De bisschoppen hadden toen al in hun slotrapport gepleit voor een voorzichtige opening en een individuele beoordeling. Die gedachte pakt Franciscus weer op, echter zonder bindende richtlijnen te maken. Wegens de vele verschillende concrete situaties is het duidelijk "dat van deze synodes of van deze exhortatie geen nieuwe voor alle gevallen, toepasselijke algemene richtlijnen van canonieke aard mogen verwacht worden". Ook in het tweede strijdpunt -de omgang met homoseksuelen- gaat Franciscus net zoals de bisschoppen niet echt in. De liefde in al haar facetten staat daarentegen centraal in de tekst. Daarin snijdt de kerkvader ook thema's als passie en erotiek aan, waar de Katholieke Kerk tot op heden aan voorbijging. "We mogen de erotische dimensie van de liefde in geen geval als een geduld kwaad of een last verstaan (...), maar moeten die als een geschenk van God beschouwen", schrijft hij. (Belga)

Hij roept de geestelijke herders op individuele gevallen gewetensvol af te wegen: "Een nieuwe aanmoediging is slechts mogelijk door een verantwoordelijke persoonlijke en pastorale benadering van elk specifiek geval", luidt het in het vrijdag gepubliceerde postsynodale exhortatie "Amoris Laetitia - over de liefde in het gezin". Daarin vat de Argentijn de resultaten van de beide bisschoppensynodes uit de voorbije jaren samen met zijn eigen conclusies. De bisschoppen hadden toen al in hun slotrapport gepleit voor een voorzichtige opening en een individuele beoordeling. Die gedachte pakt Franciscus weer op, echter zonder bindende richtlijnen te maken. Wegens de vele verschillende concrete situaties is het duidelijk "dat van deze synodes of van deze exhortatie geen nieuwe voor alle gevallen, toepasselijke algemene richtlijnen van canonieke aard mogen verwacht worden". Ook in het tweede strijdpunt -de omgang met homoseksuelen- gaat Franciscus net zoals de bisschoppen niet echt in. De liefde in al haar facetten staat daarentegen centraal in de tekst. Daarin snijdt de kerkvader ook thema's als passie en erotiek aan, waar de Katholieke Kerk tot op heden aan voorbijging. "We mogen de erotische dimensie van de liefde in geen geval als een geduld kwaad of een last verstaan (...), maar moeten die als een geschenk van God beschouwen", schrijft hij. (Belga)