Franciscus is toe aan de laatste dag van zijn driedaags bezoek aan Roemenië. Vandaag ontmoette hij in Blaj, in het centrum, vertegenwoordigers van de Romagemeenschap. Tot de etnische minderheid behoren in Roemenië 1 à 2 miljoen mensen op een totaal van 20 miljoen inwoners. De zigeuners zijn vaak arm en gemarginaliseerd. In zijn toespraak bekende de paus dat hij "een last meedraagt". "Het is de last van discriminatie, segregatie en slechte behandeling ondergaan door uw gemeenschap", luidde het. "De geschiedenis vertelt ons dat zelfs de christenen, zelfs de katholieken, niet vreemd zijn aan zoveel kwaad." De Roma tellen in heel Europa naar schatting 10 à 12 miljoen leden, ofwel 1,2 procent van de bevolking. (Belga)

Franciscus is toe aan de laatste dag van zijn driedaags bezoek aan Roemenië. Vandaag ontmoette hij in Blaj, in het centrum, vertegenwoordigers van de Romagemeenschap. Tot de etnische minderheid behoren in Roemenië 1 à 2 miljoen mensen op een totaal van 20 miljoen inwoners. De zigeuners zijn vaak arm en gemarginaliseerd. In zijn toespraak bekende de paus dat hij "een last meedraagt". "Het is de last van discriminatie, segregatie en slechte behandeling ondergaan door uw gemeenschap", luidde het. "De geschiedenis vertelt ons dat zelfs de christenen, zelfs de katholieken, niet vreemd zijn aan zoveel kwaad." De Roma tellen in heel Europa naar schatting 10 à 12 miljoen leden, ofwel 1,2 procent van de bevolking. (Belga)