De paus gaf drie documenten vrij: een apostolische brief, een wet en richtlijnen voor Vaticaanstad, de kleinste staat van de wereld. Het pakket, dat op 1 juni van kracht wordt, voert de wettelijke verplichting voor alle functionarissen van het Vaticaan in om verdachte zaken in verband met kindermisbruik aan te geven, behalve informatie die door het biechtgeheim gedekt wordt. Binnen het Vaticaan wordt een "contactpersoon" aangeduid die het beleid ter voorkoming van seksueel misbruik van kinderen moet uitvoeren en zich om de slachtoffers moet bekommeren. Slachtoffers moeten volgens de richtlijnen op de hoogte gehouden worden over het onderzoek naar hun zaak, "medische en psychologische verzorging" krijgen, alsook juridisch advies, en beschermd worden tegen de vermoedelijke dader(s). De regels gelden voor misbruik op het grondgebied van Vaticaanstad of door burgers en bewoners van de kleine staat, ongeveer 800 mensen, onder wie een 300-tal diplomaten op post in het buitenland. Ze bepalen dat elkeen die schuldig is aan kindermisbruik, ontslagen wordt, maar ook "geestelijke en psychologische" hulp krijgt voor zijn "re-integratie in de samenleving". Vaticaanstad heeft amper kinderen onder zijn onderdanen, maar de regelgeving kan gelden voor minderjarigen die regelmatig binnen de muren van de staat komen, zoals de 35 jongens van het koor van de Sixtijnse Kapel. Het Vaticaan gaf de nationale organisaties van de Katholiek Kerk al lang de raad richtlijnen op te stellen voor de bescherming van minderjarigen, maar had dat nog niet voor zichzelf gedaan. (Belga)

De paus gaf drie documenten vrij: een apostolische brief, een wet en richtlijnen voor Vaticaanstad, de kleinste staat van de wereld. Het pakket, dat op 1 juni van kracht wordt, voert de wettelijke verplichting voor alle functionarissen van het Vaticaan in om verdachte zaken in verband met kindermisbruik aan te geven, behalve informatie die door het biechtgeheim gedekt wordt. Binnen het Vaticaan wordt een "contactpersoon" aangeduid die het beleid ter voorkoming van seksueel misbruik van kinderen moet uitvoeren en zich om de slachtoffers moet bekommeren. Slachtoffers moeten volgens de richtlijnen op de hoogte gehouden worden over het onderzoek naar hun zaak, "medische en psychologische verzorging" krijgen, alsook juridisch advies, en beschermd worden tegen de vermoedelijke dader(s). De regels gelden voor misbruik op het grondgebied van Vaticaanstad of door burgers en bewoners van de kleine staat, ongeveer 800 mensen, onder wie een 300-tal diplomaten op post in het buitenland. Ze bepalen dat elkeen die schuldig is aan kindermisbruik, ontslagen wordt, maar ook "geestelijke en psychologische" hulp krijgt voor zijn "re-integratie in de samenleving". Vaticaanstad heeft amper kinderen onder zijn onderdanen, maar de regelgeving kan gelden voor minderjarigen die regelmatig binnen de muren van de staat komen, zoals de 35 jongens van het koor van de Sixtijnse Kapel. Het Vaticaan gaf de nationale organisaties van de Katholiek Kerk al lang de raad richtlijnen op te stellen voor de bescherming van minderjarigen, maar had dat nog niet voor zichzelf gedaan. (Belga)