In zijn derde encycliek zal de paus het hebben over noodzakelijke veranderingen op maatschappelijk, sociaal en economisch vlak na de coronacrisis. Die zouden moeten bijdragen tot multilateralisme en internationale solidariteit met de kansarmen en een ecologische ommekeer kunnen bevorderen, luidt het. Talrijke recente verklaringen van de paus gingen al deze richting uit. Met de publicatie van zijn derde encycliek die mogelijk al in oktober verschijnt, plaatst paus Franciscus zich opnieuw nadrukkelijk in de lijn van de pausen Johannes XXIII en Paulus VI, die encyclieken schreven die niet alleen voor katholieken bestemd waren maar zich ook richtten tot alle mensen van goede wil. Paus Franciscus publiceerde al eerder de encyclieken Lumen Fidei (2013) en Laudato Si (2015). (Belga)

In zijn derde encycliek zal de paus het hebben over noodzakelijke veranderingen op maatschappelijk, sociaal en economisch vlak na de coronacrisis. Die zouden moeten bijdragen tot multilateralisme en internationale solidariteit met de kansarmen en een ecologische ommekeer kunnen bevorderen, luidt het. Talrijke recente verklaringen van de paus gingen al deze richting uit. Met de publicatie van zijn derde encycliek die mogelijk al in oktober verschijnt, plaatst paus Franciscus zich opnieuw nadrukkelijk in de lijn van de pausen Johannes XXIII en Paulus VI, die encyclieken schreven die niet alleen voor katholieken bestemd waren maar zich ook richtten tot alle mensen van goede wil. Paus Franciscus publiceerde al eerder de encyclieken Lumen Fidei (2013) en Laudato Si (2015). (Belga)