Alleen de plaatselijke bisschop kan het gebruik toestaan van het missaal dat paus Johannes XXIII in 1962 voor zijn bisdom heeft uitgegeven, staat te lezen in het huidige decreet "Traditionis custodes" (Bewaarders van de Traditie). Alleen de bisschop bepaalt ook de plaatsen, de dagen en uren, en de priesters die de eucharistie willen vieren met de gelovigen volgens de oude ritus. Volgens de nieuwe verordening moeten de lezingen in de eucharistie, die gewoonlijk in het Latijn worden voorgelezen, nu ook in de taal van het betrokken land worden gereciteerd. De viering volgens de oude ritus is niet toegestaan in gewone parochiekerken en er mogen daarvoor geen aparte personele parochies worden gevormd. De paus onderstreept dat de bisschop erover moet waken dat de vorming van nieuwe groepen niet wordt toegestaan. Hij zou ook moeten nagaan of de viering van de "oude mis" echt nuttig is voor de geestelijke groei van de personele parochies die canoniek voor deze gelovigen zijn opgericht, en dus al dan niet moeten worden gehandhaafd. In een begeleidende brief aan de bisschoppen rechtvaardigt de paus het vrijdag gepubliceerde decreet met het feit dat de door Benedictus XVI in 2007 gehoopte verzoening en grotere eenheid in de Kerk niet hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een enquête over de buitengewone ritus die in 2020 onder bisschoppen is gehouden. De versoepeling die Benedictus XVI bood, stelt paus Franciscus, is misbruikt om kloven te verbreden, meningsverschillen te vergroten en tegenstrijdigheden te bevorderen die de Kerk schaden en haar in gevaar brengen voor een schisma. De beslissing van paus Franciscus stuit in ultraconservatieve katholieke kringen op felle weerstand. (Belga)

Alleen de plaatselijke bisschop kan het gebruik toestaan van het missaal dat paus Johannes XXIII in 1962 voor zijn bisdom heeft uitgegeven, staat te lezen in het huidige decreet "Traditionis custodes" (Bewaarders van de Traditie). Alleen de bisschop bepaalt ook de plaatsen, de dagen en uren, en de priesters die de eucharistie willen vieren met de gelovigen volgens de oude ritus. Volgens de nieuwe verordening moeten de lezingen in de eucharistie, die gewoonlijk in het Latijn worden voorgelezen, nu ook in de taal van het betrokken land worden gereciteerd. De viering volgens de oude ritus is niet toegestaan in gewone parochiekerken en er mogen daarvoor geen aparte personele parochies worden gevormd. De paus onderstreept dat de bisschop erover moet waken dat de vorming van nieuwe groepen niet wordt toegestaan. Hij zou ook moeten nagaan of de viering van de "oude mis" echt nuttig is voor de geestelijke groei van de personele parochies die canoniek voor deze gelovigen zijn opgericht, en dus al dan niet moeten worden gehandhaafd. In een begeleidende brief aan de bisschoppen rechtvaardigt de paus het vrijdag gepubliceerde decreet met het feit dat de door Benedictus XVI in 2007 gehoopte verzoening en grotere eenheid in de Kerk niet hebben plaatsgevonden. Dat blijkt uit een enquête over de buitengewone ritus die in 2020 onder bisschoppen is gehouden. De versoepeling die Benedictus XVI bood, stelt paus Franciscus, is misbruikt om kloven te verbreden, meningsverschillen te vergroten en tegenstrijdigheden te bevorderen die de Kerk schaden en haar in gevaar brengen voor een schisma. De beslissing van paus Franciscus stuit in ultraconservatieve katholieke kringen op felle weerstand. (Belga)