De vijfkoppige commissie moet rechtstreeks verslag uitbrengen aan de kerkleider, opdat hij "beter de juridische positie en activiteiten" van de bank zou leren kennen. Het initiatief kadert volgens het Vaticaan in het kader van de "hervorming" van de Vaticaanse instellingen. Dat de Argentijnse paus belang hecht aan de kwestie blijkt uit het feit dat hij het oprichtingsdocument op 24 juni eigenhandig heeft getekend, in bijzijn van een chirograaf. Het Vaticaan wenst een "productieve samenwerking" tussen de commissie en de bank. Leden zijn de Italiaanse kardinaal en voorzitter Raffaele Farina (ex-verantwoordelijke voor de geheime actieven van het Vaticaan), de Franse kardinaal Jean-Louis Tauran, de Spaanse wetgevingspecialist mgr Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, de Amerikaanse mgr Peter Bryan Wells van het staatssecretariaat van het Vaticaan en de Amerikaanse specialiste in de rechten Mary Ann Glendon. De commissie gaat eerstdaags aan de slag. De bank beheert 19.000 rekeningen, goed voor ongeveer zeven miljard euro. Enkele schandalen hebben de reputatie van het Instituut bezoedeld, in het bijzonder het faillissement van de Banco Ambrosiano in 1982. (Belga)

De vijfkoppige commissie moet rechtstreeks verslag uitbrengen aan de kerkleider, opdat hij "beter de juridische positie en activiteiten" van de bank zou leren kennen. Het initiatief kadert volgens het Vaticaan in het kader van de "hervorming" van de Vaticaanse instellingen. Dat de Argentijnse paus belang hecht aan de kwestie blijkt uit het feit dat hij het oprichtingsdocument op 24 juni eigenhandig heeft getekend, in bijzijn van een chirograaf. Het Vaticaan wenst een "productieve samenwerking" tussen de commissie en de bank. Leden zijn de Italiaanse kardinaal en voorzitter Raffaele Farina (ex-verantwoordelijke voor de geheime actieven van het Vaticaan), de Franse kardinaal Jean-Louis Tauran, de Spaanse wetgevingspecialist mgr Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetru, de Amerikaanse mgr Peter Bryan Wells van het staatssecretariaat van het Vaticaan en de Amerikaanse specialiste in de rechten Mary Ann Glendon. De commissie gaat eerstdaags aan de slag. De bank beheert 19.000 rekeningen, goed voor ongeveer zeven miljard euro. Enkele schandalen hebben de reputatie van het Instituut bezoedeld, in het bijzonder het faillissement van de Banco Ambrosiano in 1982. (Belga)