Dan verschijnt bij uitgeverij Meulenhoff/Manteau een nieuw boek van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A). De titel ervan laat weinig aan de verbeelding over: Voor wat hoort wat.

De aanbiedingstekst doet vermoeden dat Janssens vooral zijn centrum- en rechterflank adequaat wil afdekken. 'In Voor wat hoort wat stelt Patrick Janssens vast dat de verworvenheden van de welvaartsstaat door oude en nieuwe inwoners van zijn stad als een vanzelfsprekend recht worden beschouwd waar geen of weinig verplichtingen tegenover staan. Deze houding bedreigt de samenhang in de samenleving en de solidariteit waar de welvaartsstaat op gebaseerd is. De samenleving mag best wat meer in ruil vragen voor het omvangrijke aanbod van voorzieningen.'

Janssens laat zich ook bijstaan door Frank Vandenbroucke, die 'de gedachtegang verder ontwikkelt op het bovenlokale niveau'.

Vooral in ACW-kringen klinkt nu al enige wrevel over het boek van Janssens. Gevreesd wordt dat hij zich vooral wil positioneren tegenover Bart de Wever, die - tuk op de stemmen van Filip Dewinter - in Antwerpen een onversneden rechtse campagne zal willen voeren.

Bea Cantillon, studiegenote van Patrick Janssens, zal 'vanuit academische hoek kritische kanttekeningen plaatsen' bij de benadering van Janssens. En ook daar is het ACW niet echt mee gediend. Door de eventuele linkse kritiek op zijn 'flinkse' houding mee in zijn boek te integreren, wil de voormalige reclamemaker zich ook op die flank indekken, zo wordt gefluisterd.

Karl van den Broeck

Patrick Janssens, Voor wat hoort wat, uitgeverij Meulenhoff/Manteau, 160 blz., 19,95 euro. Verschijnt op 1 juni.

Dan verschijnt bij uitgeverij Meulenhoff/Manteau een nieuw boek van de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (SP.A). De titel ervan laat weinig aan de verbeelding over: Voor wat hoort wat. De aanbiedingstekst doet vermoeden dat Janssens vooral zijn centrum- en rechterflank adequaat wil afdekken. 'In Voor wat hoort wat stelt Patrick Janssens vast dat de verworvenheden van de welvaartsstaat door oude en nieuwe inwoners van zijn stad als een vanzelfsprekend recht worden beschouwd waar geen of weinig verplichtingen tegenover staan. Deze houding bedreigt de samenhang in de samenleving en de solidariteit waar de welvaartsstaat op gebaseerd is. De samenleving mag best wat meer in ruil vragen voor het omvangrijke aanbod van voorzieningen.' Janssens laat zich ook bijstaan door Frank Vandenbroucke, die 'de gedachtegang verder ontwikkelt op het bovenlokale niveau'. Vooral in ACW-kringen klinkt nu al enige wrevel over het boek van Janssens. Gevreesd wordt dat hij zich vooral wil positioneren tegenover Bart de Wever, die - tuk op de stemmen van Filip Dewinter - in Antwerpen een onversneden rechtse campagne zal willen voeren. Bea Cantillon, studiegenote van Patrick Janssens, zal 'vanuit academische hoek kritische kanttekeningen plaatsen' bij de benadering van Janssens. En ook daar is het ACW niet echt mee gediend. Door de eventuele linkse kritiek op zijn 'flinkse' houding mee in zijn boek te integreren, wil de voormalige reclamemaker zich ook op die flank indekken, zo wordt gefluisterd. Karl van den Broeck