De premier kreeg tijdens het vragenuurtje in de Kamer van zeven fracties vragen voorgeschoteld over de nakende Europese vergaderingen over het asielvraagstuk. Binnen de meerderheid legde elke fractie zijn eigen klemtoon over het Europese plan van aanpak dat op tafel ligt, maar fundamentele onderlinge verschillen kwamen in de discussie niet naar voren.

Wel verwees Patrick Dewael naar het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om migranten die illegaal naar Europa reizen, het recht op asiel te ontzeggen. 'Asielrecht mag niet afhankelijk zijn van bijkomende voorwaarden', luidde het.

De liberaal benadrukte dat ons land binnen de contouren van de Conventie van Genève moet handelen. 'De Conventie van Genève is een monument, gebouwd op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Je kan altijd verdere stappen willen zetten, maar de Conventie bindt 194 landen. Wie daar aan wil tornen, dat zal zonder ons zijn', luidde het.

Dewaels N-VA-collega Peter De Roover waarschuwde dat wie een Europese oplossing bepleit, rekening zal moeten houden met de 'democratische realiteit' in de verschillende lidstaten. Hij liet wel noteren dat 'menselijkheid en gecontroleerde grenzen kunnen samengaan'. Ongecontroleerde migratie en democratie kunnen dat volgens De Roover daarentegen niet.

Premier Charles Michel zei overtuigd te zijn dat een Europees antwoord nodig is. 'Unilaterale stappen zullen niet tot een positief resultaat leiden'. Michel wil ook een duidelijk verschil maken tussen vluchtelingen en economische migranten en noemde het 'onze rol' om het businessmodel van mensensmokkelaars kapot te krijgen. Hij pleit ook voor een akkoord met derde landen, ook als die er niet dezelfde democratische standaarden op nahouden.

De premier kreeg tijdens het vragenuurtje in de Kamer van zeven fracties vragen voorgeschoteld over de nakende Europese vergaderingen over het asielvraagstuk. Binnen de meerderheid legde elke fractie zijn eigen klemtoon over het Europese plan van aanpak dat op tafel ligt, maar fundamentele onderlinge verschillen kwamen in de discussie niet naar voren. Wel verwees Patrick Dewael naar het voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken om migranten die illegaal naar Europa reizen, het recht op asiel te ontzeggen. 'Asielrecht mag niet afhankelijk zijn van bijkomende voorwaarden', luidde het. De liberaal benadrukte dat ons land binnen de contouren van de Conventie van Genève moet handelen. 'De Conventie van Genève is een monument, gebouwd op de puinhopen van de Tweede Wereldoorlog. Je kan altijd verdere stappen willen zetten, maar de Conventie bindt 194 landen. Wie daar aan wil tornen, dat zal zonder ons zijn', luidde het. Dewaels N-VA-collega Peter De Roover waarschuwde dat wie een Europese oplossing bepleit, rekening zal moeten houden met de 'democratische realiteit' in de verschillende lidstaten. Hij liet wel noteren dat 'menselijkheid en gecontroleerde grenzen kunnen samengaan'. Ongecontroleerde migratie en democratie kunnen dat volgens De Roover daarentegen niet. Premier Charles Michel zei overtuigd te zijn dat een Europees antwoord nodig is. 'Unilaterale stappen zullen niet tot een positief resultaat leiden'. Michel wil ook een duidelijk verschil maken tussen vluchtelingen en economische migranten en noemde het 'onze rol' om het businessmodel van mensensmokkelaars kapot te krijgen. Hij pleit ook voor een akkoord met derde landen, ook als die er niet dezelfde democratische standaarden op nahouden.