Dewael wees op de belangrijke rol en verantwoordelijkheid die de komende weken en maanden voor het parlement is weggelegd. Er is immers bijlange nog geen uitzicht op een nieuwe regering. Hij riep zijn collega's dan ook op hun controletaak ernstig te nemen.

Meteen stelde hij voor dat het Rekenhof de budgettaire impact van allerhande wetsvoorstellen zou becijferen. Dat moet voorkomen dat de begroting (verder) kan ontsporen. De nieuwe voorzitter is er ook voorstander van de indeling van de commissies opnieuw tegen het licht te houden.

Vandaag is er bijvoorbeeld geen commissie echt bevoegd voor digitalisering, terwijl dat wel het geval is voor Landbouw en Onderwijs, terwijl die al jaren voor het overgrote deel bij de deelstaten zitten. Ook klimaat en asiel zitten verdeeld over verschillende commissies.

'Een herverkaveling kan onze werking ten goede komen', gelooft Dewael. Na de voorzittersverkiezing was het de beurt aan de aanduiding van de ondervoorzitters en het Bureau. Valerie Van Peel (N-VA), Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) en Frédéric Daerden (PS) zijn voortaan ondervoorzitter van de Kamer, terwijl Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Philippe Goffin (MR), Sander Loones (N-VA), Nahima Lanjri (CD&V) en Marco Van Hees (PVDA) verder het Bureau van de Kamer bemannen.

'Dewael-coalitie'

Het stemgedrag zorgde voor een gecrispeerde reactie van Zuhal Demir (N-VA). 'Paarsgroenoranje coalitie gesteund door communisten levert eerste liberale postje op. Weg ambitie, hallo status quo', schrijft ze op Twitter. Ook haar fractiegenoot Sander Loones kroop in zijn digitale pen. 'Dat de PS droomt van paars-groen, wisten we al. Dat de Vlamingen in zo'n regering geen meerderheid hebben, wisten we ook. Dat de liberalen daarvoor verlekkerd kunnen worden, ook. Maar dat ook CD&V de N-VA-kandidate-Kamervoorzitter niet steunt, is toch behoorlijk opmerkelijk', luidt het.

PS-topper Magnette verwijst eveneens in een tweet naar het stemgedrag in de Kamer. 'Naar een 'Dewael-coalitie' op federaal niveau (met de partijen die willen regeren?', vraagt hij aan Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.

Dewael wees op de belangrijke rol en verantwoordelijkheid die de komende weken en maanden voor het parlement is weggelegd. Er is immers bijlange nog geen uitzicht op een nieuwe regering. Hij riep zijn collega's dan ook op hun controletaak ernstig te nemen. Meteen stelde hij voor dat het Rekenhof de budgettaire impact van allerhande wetsvoorstellen zou becijferen. Dat moet voorkomen dat de begroting (verder) kan ontsporen. De nieuwe voorzitter is er ook voorstander van de indeling van de commissies opnieuw tegen het licht te houden. Vandaag is er bijvoorbeeld geen commissie echt bevoegd voor digitalisering, terwijl dat wel het geval is voor Landbouw en Onderwijs, terwijl die al jaren voor het overgrote deel bij de deelstaten zitten. Ook klimaat en asiel zitten verdeeld over verschillende commissies. 'Een herverkaveling kan onze werking ten goede komen', gelooft Dewael. Na de voorzittersverkiezing was het de beurt aan de aanduiding van de ondervoorzitters en het Bureau. Valerie Van Peel (N-VA), Cécile Thibaut (Ecolo-Groen) en Frédéric Daerden (PS) zijn voortaan ondervoorzitter van de Kamer, terwijl Tom Van Grieken (Vlaams Belang), Philippe Goffin (MR), Sander Loones (N-VA), Nahima Lanjri (CD&V) en Marco Van Hees (PVDA) verder het Bureau van de Kamer bemannen.'Dewael-coalitie'Het stemgedrag zorgde voor een gecrispeerde reactie van Zuhal Demir (N-VA). 'Paarsgroenoranje coalitie gesteund door communisten levert eerste liberale postje op. Weg ambitie, hallo status quo', schrijft ze op Twitter. Ook haar fractiegenoot Sander Loones kroop in zijn digitale pen. 'Dat de PS droomt van paars-groen, wisten we al. Dat de Vlamingen in zo'n regering geen meerderheid hebben, wisten we ook. Dat de liberalen daarvoor verlekkerd kunnen worden, ook. Maar dat ook CD&V de N-VA-kandidate-Kamervoorzitter niet steunt, is toch behoorlijk opmerkelijk', luidt het. PS-topper Magnette verwijst eveneens in een tweet naar het stemgedrag in de Kamer. 'Naar een 'Dewael-coalitie' op federaal niveau (met de partijen die willen regeren?', vraagt hij aan Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten.