Onderwijsminister Pascal Smet kondigde in het parlement aan te willen streven naar grote scholengroepen, leerkrachten die niet langer benoemd worden bij één school en professionelere directies.

6.000 leerlingen

De huidige scholengemeenschappen kunnen zeker nog blijven bestaan tot 2020. Maar in september 2017 wordt de omslag ingezet naar scholengroepen met een eigen rechtspersoonlijkheid. De regering mikt op gemiddeld 6.000 leerlingen, met een ondergrens van 2.000.

Hoe de groepen er precies zullen uitzien, kan stevig uiteenlopen. Smet zelf ziet voordelen bij groepen die zowel basis- als secundaire scholen omvatten, maar groepen per niveau kunnen ook. De scholengroepen kunnen ook regionaal blijven, of "Vlaanderenbreed" gaan.

Financiële prikkels

Het blijft wel een vrijwillige oefening. Financiële en andere prikkels moeten scholen over de streep trekken om de krachten te bundelen. Smet verwees al naar schaalvoordelen en de professionele uitbouw van directies, maar denkt ook aan meer individuele incentieven. Zo zou een directiefunctie op groepsniveau bijvoorbeeld wat extra loon kunnen opleveren.

Voor leerkrachten blijft de vaste benoeming op groepsniveau het doel. Ze zullen uiteraard één school als vaste standplaats aangewezen krijgen, maar indien nodig zouden ze in de toekomst vlotter naar andere scholen in dezelfde groep kunnen verhuizen. Belangrijk daarbij is dat ook alle middelen vanuit de overheid naar de groepen en niet langer naar de scholen zullen gaan.

Paringsdansen tussen scholen

In de komende maanden zal de regeringsbeslissing in een decreet gegoten worden, om dat nog deze legislatuur gestemd te krijgen. Daarbij volgt nog overleg met koepels en bonden. Zelf vermoedt Smet alvast dat er in de komende jaren "veel gepaard zal worden", niet in het minst in het katholiek onderwijs. "Ik verwacht heel wat paringsdansen tussen scholen, maar daar heb je dus wel minstens vier jaar voor nodig", klonk het.

Volgens de minister was het dossier rond de scholengroepen ook de "steen" bij uitstek die verlegd moest worden om de hele stroom te verleggen. "We zitten met het onderwijs op een moment dat veel problemen samenkomen", verduidelijkte hij. "Maar alles staat of valt met de scholengroepen. Zonder die beslissing moesten we zelfs niet met het loopbaanpact beginnen."

Beroep van leerkracht aantrekkelijker maken

Want ook daarover bereikte de Vlaamse regering eensgezindheid, al gaat het voorlopig slechts over een discussienota waaraan nog serieus geschaafd kan worden. Zonder al erg in detail te treden, liet Smet verstaan dat hij het beroep van leerkrachten onder meer aantrekkelijker wil maken voor zij-instromers door hen zicht te geven op 10 à 15 jaar anciënniteit. Tegelijk zullen ze wel vooraf een soort assessment moeten doorlopen, dat bepalend is voor hun eventuele bijscholing om effectief voor de klas te mogen staan.

Voorts wordt competentieontwikkeling in de conceptnota niet alleen een recht, maar ook een plicht, komen er andere vormen van verloning en verschillende statuten voor leerkrachten en zullen de directeurs op groepsniveau mogelijk bijstand krijgen van adjuncten voor personeelsbeleid of logistiek. "We moeten de inhoudelijke directeur ontlasten van al wat niet aan de essentie raakt, we moeten de shit wegnemen", verduidelijkte Smet. (Belga/TE)

Onderwijsminister Pascal Smet kondigde in het parlement aan te willen streven naar grote scholengroepen, leerkrachten die niet langer benoemd worden bij één school en professionelere directies. 6.000 leerlingen De huidige scholengemeenschappen kunnen zeker nog blijven bestaan tot 2020. Maar in september 2017 wordt de omslag ingezet naar scholengroepen met een eigen rechtspersoonlijkheid. De regering mikt op gemiddeld 6.000 leerlingen, met een ondergrens van 2.000. Hoe de groepen er precies zullen uitzien, kan stevig uiteenlopen. Smet zelf ziet voordelen bij groepen die zowel basis- als secundaire scholen omvatten, maar groepen per niveau kunnen ook. De scholengroepen kunnen ook regionaal blijven, of "Vlaanderenbreed" gaan. Financiële prikkels Het blijft wel een vrijwillige oefening. Financiële en andere prikkels moeten scholen over de streep trekken om de krachten te bundelen. Smet verwees al naar schaalvoordelen en de professionele uitbouw van directies, maar denkt ook aan meer individuele incentieven. Zo zou een directiefunctie op groepsniveau bijvoorbeeld wat extra loon kunnen opleveren. Voor leerkrachten blijft de vaste benoeming op groepsniveau het doel. Ze zullen uiteraard één school als vaste standplaats aangewezen krijgen, maar indien nodig zouden ze in de toekomst vlotter naar andere scholen in dezelfde groep kunnen verhuizen. Belangrijk daarbij is dat ook alle middelen vanuit de overheid naar de groepen en niet langer naar de scholen zullen gaan. Paringsdansen tussen scholen In de komende maanden zal de regeringsbeslissing in een decreet gegoten worden, om dat nog deze legislatuur gestemd te krijgen. Daarbij volgt nog overleg met koepels en bonden. Zelf vermoedt Smet alvast dat er in de komende jaren "veel gepaard zal worden", niet in het minst in het katholiek onderwijs. "Ik verwacht heel wat paringsdansen tussen scholen, maar daar heb je dus wel minstens vier jaar voor nodig", klonk het. Volgens de minister was het dossier rond de scholengroepen ook de "steen" bij uitstek die verlegd moest worden om de hele stroom te verleggen. "We zitten met het onderwijs op een moment dat veel problemen samenkomen", verduidelijkte hij. "Maar alles staat of valt met de scholengroepen. Zonder die beslissing moesten we zelfs niet met het loopbaanpact beginnen." Beroep van leerkracht aantrekkelijker maken Want ook daarover bereikte de Vlaamse regering eensgezindheid, al gaat het voorlopig slechts over een discussienota waaraan nog serieus geschaafd kan worden. Zonder al erg in detail te treden, liet Smet verstaan dat hij het beroep van leerkrachten onder meer aantrekkelijker wil maken voor zij-instromers door hen zicht te geven op 10 à 15 jaar anciënniteit. Tegelijk zullen ze wel vooraf een soort assessment moeten doorlopen, dat bepalend is voor hun eventuele bijscholing om effectief voor de klas te mogen staan. Voorts wordt competentieontwikkeling in de conceptnota niet alleen een recht, maar ook een plicht, komen er andere vormen van verloning en verschillende statuten voor leerkrachten en zullen de directeurs op groepsniveau mogelijk bijstand krijgen van adjuncten voor personeelsbeleid of logistiek. "We moeten de inhoudelijke directeur ontlasten van al wat niet aan de essentie raakt, we moeten de shit wegnemen", verduidelijkte Smet. (Belga/TE)