Op 21 november heeft van op de basis Vandenberg in Californië een Falcon-9 draagraket van SpaceX de Sentinel-6 Copernicus Michael Freilich in een baan rondom onze planeet gebracht. Met behulp van de nieuwste, gesofisticeerde, radarhoogtetechnologie moet deze nieuwe satelliet een nieuw beeld geven van de topografie van de oceanen en het langetermijnrapport van hoogtemetingen van het zeeoppervlak. Het is de eerste van twee identieke kunstmanen. Op 30 november schakelden specialisten op de grond de radarhoogtemeter aan. En "de specialisten waren verbaasd over de kwaliteit van de data", zegt ESA. Dat is te danken aan de nieuwe radarhoogtetechnologie en aan het feit dat de data weinig ruis bevatten. Bovendien is de positie van de satelliet in de ruimte beter af te lezen dan vooraf gedacht. Dat heeft te maken met onder meer een systeem dat zowel signalen van het Amerikaanse gps als van het Europese Galileo kan gebruiken. Het toevoegen van Galileo zorgt merkwaardig genoeg voor die verbetering, beklemtoont ESA dat Galileo ontwikkelt en ontplooit met (veel) geld van de Europese Unie (EU). In de jongste Europese aardobservatiesatelliet zijn bovenop ESA en de EU, ook de Amerikaanse NASA en het Franse ruimtevaartbureau CNES, plus de Amerikaanse weerdienst NOAA betrokken. Eumetsat staat in voor het opereren van de kunstmaan en het verdelen van de data. (Belga)

Op 21 november heeft van op de basis Vandenberg in Californië een Falcon-9 draagraket van SpaceX de Sentinel-6 Copernicus Michael Freilich in een baan rondom onze planeet gebracht. Met behulp van de nieuwste, gesofisticeerde, radarhoogtetechnologie moet deze nieuwe satelliet een nieuw beeld geven van de topografie van de oceanen en het langetermijnrapport van hoogtemetingen van het zeeoppervlak. Het is de eerste van twee identieke kunstmanen. Op 30 november schakelden specialisten op de grond de radarhoogtemeter aan. En "de specialisten waren verbaasd over de kwaliteit van de data", zegt ESA. Dat is te danken aan de nieuwe radarhoogtetechnologie en aan het feit dat de data weinig ruis bevatten. Bovendien is de positie van de satelliet in de ruimte beter af te lezen dan vooraf gedacht. Dat heeft te maken met onder meer een systeem dat zowel signalen van het Amerikaanse gps als van het Europese Galileo kan gebruiken. Het toevoegen van Galileo zorgt merkwaardig genoeg voor die verbetering, beklemtoont ESA dat Galileo ontwikkelt en ontplooit met (veel) geld van de Europese Unie (EU). In de jongste Europese aardobservatiesatelliet zijn bovenop ESA en de EU, ook de Amerikaanse NASA en het Franse ruimtevaartbureau CNES, plus de Amerikaanse weerdienst NOAA betrokken. Eumetsat staat in voor het opereren van de kunstmaan en het verdelen van de data. (Belga)