"Ik ben geen romanticus, ik denk dat partijen in essentie rekruteringsmachines zijn die zichzelf willen versterken en hun basis willen verbreden", zo formuleerde N-VA-voorzitter Bart De Wever het. Een bepaalde "kritische massa" aan leden is immers nodig om voldoende talentvol personeel te hebben om lijsten vol te krijgen en mandaten op te nemen. "Mensen die een aandeel kopen in je partij hebben een voorrecht", vervolgde De Wever. "Je kan externe sprekers vragen of ad hoc samenwerken, dat doen we volop. Maar niet-leden mogen niet komen als ik congres houd. Ik zou niet weten waarom." De N-VA-topman had het even voordien ook een illusie genoemd dat partijen even transparant en democratisch moeten zijn als de democratie zelf. Andere voorzitters sloegen een meer open toon aan, maar zijn evenmin geneigd niet-leden op gelijke voet te zetten als leden. CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukte dat de 'Innesto'-vernieuwing binnen zijn partij door evenveel niet-leden als leden werd vormgegeven, maar dat op congressen enkel plaats is voor die laatsten. "Finaal heb je toch graag dat je ze over de brug haalt en lid maakt." En ook Meyrem Almaci gaf aan dat Groen al heel lang "ramen en deuren heeft opengegooid", maar dat het uiteindelijk wel enkel de leden zijn die stemmen bij voorzittersverkiezingen of over programmastandpunten. Open Vld-collega Gwendolyn Rutten en sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke hielden net als Almaci een vurig pleidooi voor verrijking via het betrekken van buitenstaanders, maar braken tot slot evenmin een lans voor een volledig gelijke behandeling van leden en niet-leden. Aanleiding voor de discussie was de vaststelling dat veruit de meeste leden van Vlaamse partijen geen graten zien in meer invloed voor niet-leden. Een kleinere groep, maar nog steeds een meerderheid, wil niet-leden zelfs hun zeg laten doen bij de vorming van de kieslijsten, zo bleek voorts uit onderzoek van de UGent dat professor Bram Wauters bundelde in het boek 'Wie is nog van de partij?'. (Belga)

"Ik ben geen romanticus, ik denk dat partijen in essentie rekruteringsmachines zijn die zichzelf willen versterken en hun basis willen verbreden", zo formuleerde N-VA-voorzitter Bart De Wever het. Een bepaalde "kritische massa" aan leden is immers nodig om voldoende talentvol personeel te hebben om lijsten vol te krijgen en mandaten op te nemen. "Mensen die een aandeel kopen in je partij hebben een voorrecht", vervolgde De Wever. "Je kan externe sprekers vragen of ad hoc samenwerken, dat doen we volop. Maar niet-leden mogen niet komen als ik congres houd. Ik zou niet weten waarom." De N-VA-topman had het even voordien ook een illusie genoemd dat partijen even transparant en democratisch moeten zijn als de democratie zelf. Andere voorzitters sloegen een meer open toon aan, maar zijn evenmin geneigd niet-leden op gelijke voet te zetten als leden. CD&V-voorzitter Wouter Beke benadrukte dat de 'Innesto'-vernieuwing binnen zijn partij door evenveel niet-leden als leden werd vormgegeven, maar dat op congressen enkel plaats is voor die laatsten. "Finaal heb je toch graag dat je ze over de brug haalt en lid maakt." En ook Meyrem Almaci gaf aan dat Groen al heel lang "ramen en deuren heeft opengegooid", maar dat het uiteindelijk wel enkel de leden zijn die stemmen bij voorzittersverkiezingen of over programmastandpunten. Open Vld-collega Gwendolyn Rutten en sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke hielden net als Almaci een vurig pleidooi voor verrijking via het betrekken van buitenstaanders, maar braken tot slot evenmin een lans voor een volledig gelijke behandeling van leden en niet-leden. Aanleiding voor de discussie was de vaststelling dat veruit de meeste leden van Vlaamse partijen geen graten zien in meer invloed voor niet-leden. Een kleinere groep, maar nog steeds een meerderheid, wil niet-leden zelfs hun zeg laten doen bij de vorming van de kieslijsten, zo bleek voorts uit onderzoek van de UGent dat professor Bram Wauters bundelde in het boek 'Wie is nog van de partij?'. (Belga)