De zeven partijen die onderhandelen over de staatshervorming zijn bereid voort te onderhandelen op basis van het compromisvoorstel van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A). Donderdag worden de onderhandelingen hernomen per taalgroep.

Vande Lanotte belegde woensdagmorgen een gezamenlijk onderhoud met N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Elio Di Rupo over zijn voorstel inzake een herziening van de financieringswet, de wet die de geldstromen tussen de federale overheid en de deelstaten regelt, en de bevoegdheidsverdeling.

Daarna kregen ook de vijf andere partijen die aan de onderhandelingen deelnemen (CD&V, SP.A, CDH, Ecolo en Groen!) zijn voorstel.

Het was afwachten of de partijen de tekst van Vande Lanotte zouden aanvaarden als onderhandelingsbasis. Dat bleek het geval. De onderhandelingen worden vanaf donderdag voortgezet. Dat gebeurt per taalgroep. Donderdag komen de Franstalige partijen PS, CDH en Ecolo langs. Vrijdag is het de beurt aan N-VA, CD&V, SP.A en Groen!.

N-VA zal tekst Vande Lanotte bestuderen

De N-VA verstuurde woensdagnamiddag een mededeling waarin ze meldt dat ze de tekst van de bemiddelaar 'uit respect voor het geleverde werk en gezien het totaal nieuwe voorgestelde financieringsmodel' grondig zal doornemen en analyseren.

De partij doet daarom op dit moment nog geen uitspraak ten gronde, noch in positieve noch in negatieve zin.

'Zoals uitgenodigd door de bemiddelaar, zullen wij bij onze analyse van de tekst onderzoeken welke amendementen de partij noodzakelijk acht om de tekst te laten beantwoorden aan de door ons vooropgestelde doelstellingen', aldus de N-VA.

Ze wijst erop dat het haar doel blijft om tot een grote staatshervorming te komen die niet alleen belangrijke sociaaleconomische bevoegdheden naar de deelstaten overhevelt, maar die ook op financieel vlak voor de nodige responsabilisering en fiscale autonomie zorgt.

CD&V: bestuderen en amenderen

CD&V-voorzitter Wouter Beke liet woensdag weten dat zijn partij het voorstel van Vande Lanotte grondig zal bestuderen 'en zoals afgesproken de komende dagen amenderen'.

SP.A: compromisgerichte amendementen

SP.A-voorzitster Caroline Gennez benadrukte woensdag dat het belangrijk is een eensgezind standpunt te bepalen over de verschillende onderdelen in de tekst, dus de financieringswet en de bevoegdheidsoverdracht.

Gennez roept op tot het formuleren van 'compromisgerichte amendementen en voorstellen in de richting van de Franstaligen'.

PS : amendementen

Bij de PS zei men in een reactie dat de tekst van Vande Lanotte een 'werkperimeter' is met een 'verfijnde kennis' over de financieringswet. De partij zegt de tekst grondig te zullen bestuderen en amendementen te zullen voorstellen.

CDH: evolutieve onderhandelingsbasis
Het CDH noemt de tekst van Vande Lanotte een 'evolutieve onderhandelingsbasis' die het voorwerp zal zijn van amendementen, preciseringen, technische en politieke aanpassingen.

Ecolo: wil om te slagen

Ecolo liet weten dat de tekst van de bemiddelaar een basistekst is waarin nog vele gaten moeten worden gevuld. 'Niettemin is de wil om te slagen nog steeds aanwezig en we zullen de onderhandelingen in die geest voortzetten', aldus de Franstalige groenen.

De zeven partijen die onderhandelen over de staatshervorming zijn bereid voort te onderhandelen op basis van het compromisvoorstel van koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte (SP.A). Donderdag worden de onderhandelingen hernomen per taalgroep.Vande Lanotte belegde woensdagmorgen een gezamenlijk onderhoud met N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Elio Di Rupo over zijn voorstel inzake een herziening van de financieringswet, de wet die de geldstromen tussen de federale overheid en de deelstaten regelt, en de bevoegdheidsverdeling. Daarna kregen ook de vijf andere partijen die aan de onderhandelingen deelnemen (CD&V, SP.A, CDH, Ecolo en Groen!) zijn voorstel.Het was afwachten of de partijen de tekst van Vande Lanotte zouden aanvaarden als onderhandelingsbasis. Dat bleek het geval. De onderhandelingen worden vanaf donderdag voortgezet. Dat gebeurt per taalgroep. Donderdag komen de Franstalige partijen PS, CDH en Ecolo langs. Vrijdag is het de beurt aan N-VA, CD&V, SP.A en Groen!. N-VA zal tekst Vande Lanotte bestuderen De N-VA verstuurde woensdagnamiddag een mededeling waarin ze meldt dat ze de tekst van de bemiddelaar 'uit respect voor het geleverde werk en gezien het totaal nieuwe voorgestelde financieringsmodel' grondig zal doornemen en analyseren.De partij doet daarom op dit moment nog geen uitspraak ten gronde, noch in positieve noch in negatieve zin. 'Zoals uitgenodigd door de bemiddelaar, zullen wij bij onze analyse van de tekst onderzoeken welke amendementen de partij noodzakelijk acht om de tekst te laten beantwoorden aan de door ons vooropgestelde doelstellingen', aldus de N-VA.Ze wijst erop dat het haar doel blijft om tot een grote staatshervorming te komen die niet alleen belangrijke sociaaleconomische bevoegdheden naar de deelstaten overhevelt, maar die ook op financieel vlak voor de nodige responsabilisering en fiscale autonomie zorgt.CD&V: bestuderen en amenderen CD&V-voorzitter Wouter Beke liet woensdag weten dat zijn partij het voorstel van Vande Lanotte grondig zal bestuderen 'en zoals afgesproken de komende dagen amenderen'. SP.A: compromisgerichte amendementenSP.A-voorzitster Caroline Gennez benadrukte woensdag dat het belangrijk is een eensgezind standpunt te bepalen over de verschillende onderdelen in de tekst, dus de financieringswet en de bevoegdheidsoverdracht. Gennez roept op tot het formuleren van 'compromisgerichte amendementen en voorstellen in de richting van de Franstaligen'.PS : amendementenBij de PS zei men in een reactie dat de tekst van Vande Lanotte een 'werkperimeter' is met een 'verfijnde kennis' over de financieringswet. De partij zegt de tekst grondig te zullen bestuderen en amendementen te zullen voorstellen.CDH: evolutieve onderhandelingsbasis Het CDH noemt de tekst van Vande Lanotte een 'evolutieve onderhandelingsbasis' die het voorwerp zal zijn van amendementen, preciseringen, technische en politieke aanpassingen.Ecolo: wil om te slagenEcolo liet weten dat de tekst van de bemiddelaar een basistekst is waarin nog vele gaten moeten worden gevuld. 'Niettemin is de wil om te slagen nog steeds aanwezig en we zullen de onderhandelingen in die geest voortzetten', aldus de Franstalige groenen.