ISLAM citeert in haar pamflet uit de 'Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren' van 1986 en de Europese verordening uit 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. Daaruit blijkt dat een particuliere slachting wettelijk is toegelaten.

'Schapen, geiten en andere gewervelde dieren mogen buiten een slachthuis worden geslacht, op voorwaarde dat elke mijdbare pijn, nood of leed aan het dier wordt gespaard', zo staat te lezen in de folder van ISLAM. 'De eigenaar die een religieuze rite wilt claimen, in de Europese verordening beschreven als "een reeks handelingen die verband houden met het slachten van dieren die voorgeschreven is door een godsdienst", moeten hun dier in een erkend slachthuis slachten. Een ambtenaar heeft echter niet het recht om de kennis over de religieuze overtuiging van een burger te eisen.'

Wat zou de reactie zijn als een dergelijke brochure werd verspreid in kerken of synagogen om christenen en joden te herinneren hoe Kerstmis en de Grote Verzoendag te vieren?

ISLAM

De partij vindt het onaanvaardbaar dat verschillende gemeenten brochures verspreiden, tot binnen moskeeën, waarin ze dreigen met boetes als mensen een dier thuis slachten. Zo zou de stad Antwerpen volgens de partij particuliere slachters 'bedreigen' met een boete van 12.000 euro en 'geeft ze moslims advies over alternatieve manieren om het offerfeest te volgen, vergezeld van een lijst van erkende slachthuizen'.

'Wat zou de reactie zijn als een dergelijke brochure werd verspreid in kerken of synagogen om christenen en joden te herinneren hoe Kerstmis en de Grote Verzoendag te vieren?', aldus de partij.

Sharia

ISLAM, een acroniem voor Intégrité Solidarité Liberté Authenticité Moralité, is een Belgische politieke partij die werd opgericht in 2012. De partij wist bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 twee zetels te behalen (Redouane Ahrouch in Anderlecht en Lhoucine Aït Jeddig in Sint-Jans-Molenbeek).

Maar al sinds haar oprichting gaan er stemmen op om de partij te verbieden. ISLAM ijvert immers voor de invoering van de sharia in België, al wil de partij dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. In haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 pleitte ISLAM veeleer voor praktische zaken zoals de beschikbaarheid van halalmaaltijden in schoolkantines. Een ander programmapunt was het afschaffen van de verplichting tot het betalen van alimentatie. Eenmaal verkozen kwamen de ISLAM-gemeenteraadsleden met de invoering van de sharia op de proppen. 'Dat hoeft niet meteen, hoor', zei Ahrouch in 2012, 'maar over een jaar of twintig. Vandaag is de Belgische samenleving daar nog niet klaar voor, we zouden te veel handen moeten afhakken.' (TE)

ISLAM citeert in haar pamflet uit de 'Wet betreffende de bescherming en het welzijn der dieren' van 1986 en de Europese verordening uit 2009 inzake de bescherming van dieren bij het doden. Daaruit blijkt dat een particuliere slachting wettelijk is toegelaten.'Schapen, geiten en andere gewervelde dieren mogen buiten een slachthuis worden geslacht, op voorwaarde dat elke mijdbare pijn, nood of leed aan het dier wordt gespaard', zo staat te lezen in de folder van ISLAM. 'De eigenaar die een religieuze rite wilt claimen, in de Europese verordening beschreven als "een reeks handelingen die verband houden met het slachten van dieren die voorgeschreven is door een godsdienst", moeten hun dier in een erkend slachthuis slachten. Een ambtenaar heeft echter niet het recht om de kennis over de religieuze overtuiging van een burger te eisen.'De partij vindt het onaanvaardbaar dat verschillende gemeenten brochures verspreiden, tot binnen moskeeën, waarin ze dreigen met boetes als mensen een dier thuis slachten. Zo zou de stad Antwerpen volgens de partij particuliere slachters 'bedreigen' met een boete van 12.000 euro en 'geeft ze moslims advies over alternatieve manieren om het offerfeest te volgen, vergezeld van een lijst van erkende slachthuizen'. 'Wat zou de reactie zijn als een dergelijke brochure werd verspreid in kerken of synagogen om christenen en joden te herinneren hoe Kerstmis en de Grote Verzoendag te vieren?', aldus de partij.ISLAM, een acroniem voor Intégrité Solidarité Liberté Authenticité Moralité, is een Belgische politieke partij die werd opgericht in 2012. De partij wist bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 twee zetels te behalen (Redouane Ahrouch in Anderlecht en Lhoucine Aït Jeddig in Sint-Jans-Molenbeek).Maar al sinds haar oprichting gaan er stemmen op om de partij te verbieden. ISLAM ijvert immers voor de invoering van de sharia in België, al wil de partij dat niet met zoveel woorden gezegd hebben. In haar verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 pleitte ISLAM veeleer voor praktische zaken zoals de beschikbaarheid van halalmaaltijden in schoolkantines. Een ander programmapunt was het afschaffen van de verplichting tot het betalen van alimentatie. Eenmaal verkozen kwamen de ISLAM-gemeenteraadsleden met de invoering van de sharia op de proppen. 'Dat hoeft niet meteen, hoor', zei Ahrouch in 2012, 'maar over een jaar of twintig. Vandaag is de Belgische samenleving daar nog niet klaar voor, we zouden te veel handen moeten afhakken.' (TE)