De ministers stellen vast dat Vlaamse bedrijven nog te weinig investeren in energiebesparende maatregelen, hoewel daar nog een grote winst te boeken is. Ze halen onder meer aan dat dit komt door "een gebrek aan expertise en een tekort aan tijd en middelen voor investeringen buiten de core-business". Tommelein en Muyters zien daarin een rol weggelegd voor Esco-bedrijven, die als derde partij "de volledige energie-investering overnemen, van het ontwerp tot financiering, realisatie en onderhoud na de plaatsing. Ze zorgen voor energiebesparende ingrepen in het bedrijf zoals het plaatsen van zonnepanelen. Met het uitgespaarde geld op de energiefactuur kunnen de ontvangende bedrijven die diensten terugbetalen." Op vraag van de Vlaamse regering onderzocht PMV al eerder hoe zij deze bedrijven kunnen ondersteunen. Er werd beslist geen apart fonds op te richten, maar via aandeelhouderschap in Esco-bedrijven de komende vijf jaar voor 20 miljoen te investeren. Het geld is afkomstig van de integratie van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) in de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De 20 miljoen euro van PMV zou bijkomende financiering van banken en bedrijven kunnen triggeren, waardoor investeringen in energie-efficiëntie tot 150 miljoen euro kunnen oplopen. (Belga)

De ministers stellen vast dat Vlaamse bedrijven nog te weinig investeren in energiebesparende maatregelen, hoewel daar nog een grote winst te boeken is. Ze halen onder meer aan dat dit komt door "een gebrek aan expertise en een tekort aan tijd en middelen voor investeringen buiten de core-business". Tommelein en Muyters zien daarin een rol weggelegd voor Esco-bedrijven, die als derde partij "de volledige energie-investering overnemen, van het ontwerp tot financiering, realisatie en onderhoud na de plaatsing. Ze zorgen voor energiebesparende ingrepen in het bedrijf zoals het plaatsen van zonnepanelen. Met het uitgespaarde geld op de energiefactuur kunnen de ontvangende bedrijven die diensten terugbetalen." Op vraag van de Vlaamse regering onderzocht PMV al eerder hoe zij deze bedrijven kunnen ondersteunen. Er werd beslist geen apart fonds op te richten, maar via aandeelhouderschap in Esco-bedrijven de komende vijf jaar voor 20 miljoen te investeren. Het geld is afkomstig van de integratie van het Vlaams Energie Bedrijf (VEB) in de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). De 20 miljoen euro van PMV zou bijkomende financiering van banken en bedrijven kunnen triggeren, waardoor investeringen in energie-efficiëntie tot 150 miljoen euro kunnen oplopen. (Belga)