Het interparlementair klimaatoverleg onderschrijft de routekaart van de Europese Commissie die de uitstoot van broeikasgassen doen afnemen met ten minste 40 procent ten opzichte van 1990 in 2030 en indien mogelijk 95 procent tegen 2050. Daartoe worden een reeks aanbevelingen voor de federale en deelstaatregeringen gedaan, zoals het streven naar een geleidelijk verbod op het gebruik van personenwagens met motoren op fossiele brandstoffen tegen 2050 en de versnelde uitbouw van alle mogelijke alternatieven. Voorts is er aandacht voor land- en tuinbouw, de gedragsverandering van de burgers, huisvesting en de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen. Wilfried Vandaele (N-VA), die de delegatie van het Vlaams Parlement in het interfederaal klimaatoverleg leidde, was verheugd dat er onder de gewesten op zulk een delicaat thema een gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden. "Het Vlaams Parlement heeft reeds een brede resolutie over het thema aangenomen. We zijn verheugd dat ook de anderen mee zijn", stelde hij. Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) wees erop dat het eerste keer is dat de deelstaten en de Kamer een standpunt hebben kunnen innemen over zo een belangrijk thema. "Ik ben verheugd dat iedereen naar een consensus heeft willen zoeken", zei Picqué. Voor Waals parlementsvoorzitter André Antoine (cdH) is de gemeenschappelijke verklaring het bewijs dat men over de partijgrenzen en de parlementen heen tot een gezamenlijk standpunt kan komen. (Belga)

Het interparlementair klimaatoverleg onderschrijft de routekaart van de Europese Commissie die de uitstoot van broeikasgassen doen afnemen met ten minste 40 procent ten opzichte van 1990 in 2030 en indien mogelijk 95 procent tegen 2050. Daartoe worden een reeks aanbevelingen voor de federale en deelstaatregeringen gedaan, zoals het streven naar een geleidelijk verbod op het gebruik van personenwagens met motoren op fossiele brandstoffen tegen 2050 en de versnelde uitbouw van alle mogelijke alternatieven. Voorts is er aandacht voor land- en tuinbouw, de gedragsverandering van de burgers, huisvesting en de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen. Wilfried Vandaele (N-VA), die de delegatie van het Vlaams Parlement in het interfederaal klimaatoverleg leidde, was verheugd dat er onder de gewesten op zulk een delicaat thema een gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden. "Het Vlaams Parlement heeft reeds een brede resolutie over het thema aangenomen. We zijn verheugd dat ook de anderen mee zijn", stelde hij. Brussels Parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) wees erop dat het eerste keer is dat de deelstaten en de Kamer een standpunt hebben kunnen innemen over zo een belangrijk thema. "Ik ben verheugd dat iedereen naar een consensus heeft willen zoeken", zei Picqué. Voor Waals parlementsvoorzitter André Antoine (cdH) is de gemeenschappelijke verklaring het bewijs dat men over de partijgrenzen en de parlementen heen tot een gezamenlijk standpunt kan komen. (Belga)