Eind september klonk er naar aanleiding van de hoorzitting met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, over zijn controversiële mercuriale, nog zware kritiek op de Senaat omdat die het comité Wetsevaluatie zou verlammen. de Bethune zei dat de kritiek onterecht was omdat de Senaat in tegenstelling tot de Kamer haar vertegenwoordigers in het parlementair comité wel reeds aangeduid had. Vandaag werden een aantal afspraken over de werking van het comité gemaakt. Zo zal maandagnamiddag het interne reglement worden goedgekeurd, dat nadien nog door de plenaire vergadering van beide assemblees dient aangenomen te worden. Voorts werd beslist om zo snel mogelijk een formulier te ontwikkelen voor verzoekschriften van burgers. Het jaarverslag van het College van Procureurs-Generaal zal reeds vanaf volgende week besproken worden. (JDE)

Eind september klonk er naar aanleiding van de hoorzitting met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois, over zijn controversiële mercuriale, nog zware kritiek op de Senaat omdat die het comité Wetsevaluatie zou verlammen. de Bethune zei dat de kritiek onterecht was omdat de Senaat in tegenstelling tot de Kamer haar vertegenwoordigers in het parlementair comité wel reeds aangeduid had. Vandaag werden een aantal afspraken over de werking van het comité gemaakt. Zo zal maandagnamiddag het interne reglement worden goedgekeurd, dat nadien nog door de plenaire vergadering van beide assemblees dient aangenomen te worden. Voorts werd beslist om zo snel mogelijk een formulier te ontwikkelen voor verzoekschriften van burgers. Het jaarverslag van het College van Procureurs-Generaal zal reeds vanaf volgende week besproken worden. (JDE)