Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Noodbegroting goedgekeurd

De voorlopige twaalfden zijn goedgekeurd. 83 Kamerleden stemmen voor, 18 tegen en 15 Kamerleden onthouden zich (een totaal van 116).

Er komt dus géén shutdown. Alhoewel. De krant De Tijd meldt dat de federale overheidsdienst Begroting vanaf middernacht tijdelijk alle federale kredieten blokkeert totdat de koning de wet over de noodbegroting heeft getekend en aan alle administratieve voorwaarden is voldaan. Dat zal meer dan waarschijnlijk uiterlijk tot maandag duren.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Dedecker: 'Hypocriet'

'Een overwinning van de democratie', zo noemt onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker wat vorige week gebeurde. 'Het parlement zet de regering van leeglopende zaken in haar hemd.'

Maar de beslissing heeft een 'hypocriet gehalte'. 'Iedereen kloeg over het gat in de begroting van 11 miljard euro. Iedereen had de mond vol van besparen, maar stemmen dan voor een amendement om de begroting op te blazen.'

Dedecker zal daarom tegen de noodbegroting stemmen.

'We zouden beter moeten stemmen over de Fransdolle premier die het gat mee veroorzaakt heeft'. Waarmee hij Sophie Wilmès bedoelt.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

SP.A: 'Zweeds is verantwoordelijk voor tekort'

De Zweedse regering is verantwoordelijk voor het begrotingstekort, aldus Jan Bertels (SP.A). 'Er moet compensatie voorzien worden voor financiering, zegt men', aldus Bertels. Hij verwijst daarom naar SP.A-wetsvoorstellen die de reparatie van de effectentaks voorzien, de verlaging van de vennootschapsbelasting afremmen en de farmadeals blootleggen.

Toch zal de SP.A-fractie voor de noodbegroting stemmen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Open VLD: 'Overleg is nodig'

'We hadden hier niet moeten zitten', zegt Open VLD-fractieleider Egbert Lachaert. 'De voorlopige twaalfden zijn een puur technische maatregel. Ik begrijp de noden, maar als we overheid vanaf vannacht enkele uitgaven niet laten doen, zijn we niet verantwoordelijk bezig. Zonder overleg riskeer je in die situatie terecht te komen.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

PVDA: 'Regering mag hier niet mee wegkomen'

PVDA-voorzitter Peter Mertens beklimt het spreekgestoelte. 'Alle mensen zeggen hetzelfde: het water staat hen aan de lippen. Het personeel vraagt een serieuze verloning en verbeterde arbeidsvoorwaarden. Zo zal het geen knelpuntberoep meer zijn.'

Hij reageert ook op de vraag van CD&V om beter op voorhand amendementen te bespreken en niet onverwacht in te dienen. 'Wij hebben hetzelfde amendement ingediend in juli en dat is weggestemd', zegt Mertens. 'De bedoeling is niet dat de regering het parlement onder controle heeft, maar omgekeerd. Wij zullen ervoor zorgen dat de regering hier niet mee wegkomt. Wij zullen er zijn op die commissies maar ook manifestaties blijven organiseren.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

CD&V stelt zich constructief op

'In lopende zaken moeten we behoedzaam zijn, maar de lopende zaken duren te lang', zegt Servais Verherstraeten (CD&V). 'Daarom is het niet verwonderlijk dat het parlement die behoedzaamheid naast zich neerlegt.'

Elke euro moet wel betaald worden, zegt hij. 'Maar CD&V is bereid zich constructief op te stellen en mee te werken in de commissies.'

Hij vraagt opnieuw dat er dringend werk wordt gemaakt van een regering.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

VB onthoudt zich

'Wij kijken naar de inhoud, niet naar de indiener', zegt Vlaams Belang-fractieleider Barbara Pas. 'Wij willen meer middelen voor de zorg. Het verbaast me niet helemaal dat deze regering niet eens in staat is om uit te voeren wat het parlement haar oplegt. Ze is nochtans ervaringsdeskundige in het doorjagen van wetten door het parlement.'

'Voor een keertje heeft de parlementaire democratie gespeeld. Een mooi precedent en voor herhaling vatbaar', aldus Pas.

Vlaams Belang keurt de noodbegroting wel niet goed en onthoudt zich.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

PS: 'De strijd gaat verder'

'We moeten geen valse hoop geven aan de mensen', zegt Ahmed Laaouej (PS) richting de PVDA. 'De strijd gaat hier verder. We moeten de parlementaire commissies samenroepen die zich buigen over de omzetting van het amendement naar de praktijk.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Groen zegt ja

'Laat dit het begin van zijn van een betere samenwerking tussen regering en parlement', zegt Groen-Kamerlid Dieter Vanbesien, die zich wendt tot de nieuwe premier.

Groen zal de noodbegroting daarom goedkeuren.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

N-VA: 'Stop de sinterklaaspolitiek'

Indien deze regering werk had gemaakt van het uitvoeren van zomerakkoord van 2018, had N-VA willen overwegen om de voorlopige twaalfden mee goed te keuren, zegt N-VA-fractieleider Peter De Roover. Dat is vooralsnog niet gebeurd. 'Maar wat vorige week is gebeurd, heeft het verergerd. Wij hebben geen probleem met parlementaire meerderheden, dit parlement is autonoom. Maar er is op geen enkele manier nagedacht over de financiering.'

De Roover doet een oproep: 'Laten we geen uitgaven goedkeuren zonder een akkoord over de financiering daarvan. Stop met de sinterklaaspolitiek.'

De N-VA stemt straks tegen de noodbegroting.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Waarom niet nu?'

'Waarom is het niet mogelijk om een Koninklijk Besluit (KB) te maken?', zegt Raoul Hedebouw (PVDA) richting De Block. Hedebouw verwijst naar eerdere KB's die De Block heeft uitgeschreven in de periode van lopende zaken.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Dewael: 'Regering bereid samen te werken met parlement'

'De regering is bereid om met de parlementaire commissies samen te werken', vertaalt Kamervoorzitter Patrick Dewael het regeringsstandpunt. 'Er is ook sociaal overleg nodig. Er is een bedrag, maar de manier waarop het wordt besteed moet ook deel uitmaken van het sociaal overleg.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

'Er is geen wet om het geld uit te geven'

Kersvers minister van Begroting David Clarinval (MR), de opvolger van Sophie Wilmès (MR), neemt het woord. Hij toont begrip voor de noden in de zorg. Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) spreekt. 'Extra geld voor de zorg is welkom', zegt ze. Maar, zo luidt het, het wetgevend werk is er niet'. 'Er moet een wet komen die dat fonds van 67 miljoen euro regelt. Zolang die er niet is, kan het geld niet worden uitgegeven.'

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Wat is een shutdown?

Als de noodbegroting het vandaag niet haalt, dan dreigt een federale shutdown. De voorlopige twaalfden regelen immers het budget voor november en december. Zo'n shutdown verschilt wel van de bekendere Amerikaanse tegenhanger. Zo worden de pensioenen nog steeds uitgebetaald. Ook de ambtenaren mogen op beide oren slapen, want hun loon wordt ook nog betaald. Toch zullen enkele overheidsdiensten niet langer werkingsmiddelen krijgen.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Dode letter?

In de loop van de week veranderde de toon ietwat. Ja, de oppositie kan een amendement goedkeuren. Maar een Koninklijk Besluit boetseren dat de tekst ook moet omzetten in beleid is een ander paar mouwen, klonk het bij de regering-Wilmès. De teksten zouden dus dode letter blijven.

Lees ook: Waarom CD&V en Open VLD zich donderdag niet zullen verzetten tegen het PVDA-amendement

De PVDA liet het daar niet bij en riep op tot actie. Zo'n 200-tal mensen daagden deze middag op tijdens een protestactie op een boogscheut van het parlement. PVDA-voorzitter Peter Mertens nam enkele sympathisanten op sleeptouw. Zij wonen de plenaire vergadering van vanmiddag bij vanop de publiekstribune.

Tex Van berlaer
door Tex Van berlaer

Waarover gaat het?

Vorige week mondde een routinestemming uit in een onverwachte hetze. De noodbegroting, de zogenaamde voorlopige twaalfden, geraakte niet goedgekeurd omdat de PVDA een eigen amendement had ingediend. Daarin spreekt de uiterst linkse partij over een noodfonds voor de zorg, goed voor 67 miljoen euro voor de maanden november en december.

Totaal onverwacht werd dat amendement gesteund door de PS, SP.A, Groen, Ecolo en het Vlaams Belang. Daardoor moest de stemming worden uitgesteld.

De regeringspartijen reageerden woest. CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten vergeleek de avondlijke stemming met 'spelen met vuur'.