"We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht", zegt Ine Van Wymersch, procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. "We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot sluiting of tijdelijke sluiting over te gaan. Maar ook het parket zal zijn verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd, omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben." Als de politie herhaalde of ernstige inbreuken vaststelt, zal ze een proces-verbaal opstellen. Hetzelfde geldt voor de mensen die het politieoptreden ernstig bemoeilijken en zelf ook blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven. Alle betrokkenen zullen vervolgens verhoord worden door de politie, waarna die het dossier al overmaken aan het bevoegde parket. "Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken", gaat de procureur verder. "Dit gevolg kan bestaan in een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. We hopen uiteraard dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden." (Belga)

"We bevinden ons in volle Corona-crisis en er wordt burgerzin en solidariteit van de hele bevolking verwacht", zegt Ine Van Wymersch, procureur des Konings van Halle-Vilvoorde. "We beseffen dat het voor vele handels- en horecazaken geen evidentie is om tot sluiting of tijdelijke sluiting over te gaan. Maar ook het parket zal zijn verantwoordelijkheid opnemen en er mee op toe zien dat de maatregelen worden nageleefd, omdat een niet-naleving verregaande en dramatische gevolgen kan hebben." Als de politie herhaalde of ernstige inbreuken vaststelt, zal ze een proces-verbaal opstellen. Hetzelfde geldt voor de mensen die het politieoptreden ernstig bemoeilijken en zelf ook blijven weigeren de crisismaatregelen na te leven. Alle betrokkenen zullen vervolgens verhoord worden door de politie, waarna die het dossier al overmaken aan het bevoegde parket. "Elk parket zal gevolg geven aan deze inbreuken", gaat de procureur verder. "Dit gevolg kan bestaan in een voorstel tot minnelijk schikking of een dagvaarding voor de correctionele rechtbank. We hopen uiteraard dat het niet zo ver moet komen, maar waar het nodig is zal, in het belang van de volksgezondheid, worden opgetreden." (Belga)