Audenaert werd voor de onderzoeksrechter geleid, maar vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Audenaert bekend dat hij valsheid in geschrifte pleegde en zijn beroepsgeheim schond. Dat zou de top van de federale politie maandag meegedeeld hebben aan het personeel van de politiechef. "Audenaert, die geschorst werd en zijn wapen en badge inleverde, zal wellicht straks zelf zijn ontslag indienen", schrijft Het Laatste Nieuws. De Tijd meldt echter dat Audenaert de tenlastelegging schending van het beroepsgeheim ontkende. "Audenaert zou ontkennen dat het om vriendendiensten ging. Hij hield tijdens zijn verhoor vol dat het om opzoekingen ging die wel degelijk kaderden in zijn politiewerk", aldus De Tijd. Het parket geeft "tot nader order" geen elementen meer vrij uit het onderzoek. (MVL)

Audenaert werd voor de onderzoeksrechter geleid, maar vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden. Volgens Het Laatste Nieuws heeft Audenaert bekend dat hij valsheid in geschrifte pleegde en zijn beroepsgeheim schond. Dat zou de top van de federale politie maandag meegedeeld hebben aan het personeel van de politiechef. "Audenaert, die geschorst werd en zijn wapen en badge inleverde, zal wellicht straks zelf zijn ontslag indienen", schrijft Het Laatste Nieuws. De Tijd meldt echter dat Audenaert de tenlastelegging schending van het beroepsgeheim ontkende. "Audenaert zou ontkennen dat het om vriendendiensten ging. Hij hield tijdens zijn verhoor vol dat het om opzoekingen ging die wel degelijk kaderden in zijn politiewerk", aldus De Tijd. Het parket geeft "tot nader order" geen elementen meer vrij uit het onderzoek. (MVL)