In het najaar van 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen sjoemelde met de uitstootresultaten van dieselauto's. Ingebouwde software zorgde ervoor dat de auto tijdens een test minder schadelijke stoffen uitstoot. Wereldwijd zou de sjoemelsoftware geïnstalleerd zijn op zowat elf miljoen voertuigen. De zaak deed internationaal heel wat stof opwaaien. Een onderzoekscommissie van het Europees Parlement concludeerde onlangs dat de Europese lidstaten en de Europese Commissie de industriële belangen lieten primeren op de luchtkwaliteit. In ons land zijn juridische procedures opgestart, onder meer door het Vlaams Gewest. Dat onderzoek loopt nog, zei minister Schauvliege dinsdag. De Brusselse procureur, die het opsporingsondezoek leidt, heeft via de minister van Justitie een rechtshulpverzoek aan Duitsland gericht. Er is onder meer gevraagd naar de resultaten van de testen die volgens de EU-regels zijn uitgevoerd om te kunnen achterhalen wat de echte uitstoot van de betrokken wagens is. De procureur vroeg ook naar mogelijke oplossingen en wil ook weten of de sjoemelsoftware ook het brandstofverbruik heeft beïnvloed. Tenslotte is aan de Duitsers ook een digitale lijst gevraagd van voertuigen met sjoemelsoftware en ingeschreven in België. Minister Schauvliege zal er bij haar Duitse collega op aandringen dat de resultaten snel aan het Brussels parket worden overgemaakt. (Belga)

In het najaar van 2015 kwam aan het licht dat Volkswagen sjoemelde met de uitstootresultaten van dieselauto's. Ingebouwde software zorgde ervoor dat de auto tijdens een test minder schadelijke stoffen uitstoot. Wereldwijd zou de sjoemelsoftware geïnstalleerd zijn op zowat elf miljoen voertuigen. De zaak deed internationaal heel wat stof opwaaien. Een onderzoekscommissie van het Europees Parlement concludeerde onlangs dat de Europese lidstaten en de Europese Commissie de industriële belangen lieten primeren op de luchtkwaliteit. In ons land zijn juridische procedures opgestart, onder meer door het Vlaams Gewest. Dat onderzoek loopt nog, zei minister Schauvliege dinsdag. De Brusselse procureur, die het opsporingsondezoek leidt, heeft via de minister van Justitie een rechtshulpverzoek aan Duitsland gericht. Er is onder meer gevraagd naar de resultaten van de testen die volgens de EU-regels zijn uitgevoerd om te kunnen achterhalen wat de echte uitstoot van de betrokken wagens is. De procureur vroeg ook naar mogelijke oplossingen en wil ook weten of de sjoemelsoftware ook het brandstofverbruik heeft beïnvloed. Tenslotte is aan de Duitsers ook een digitale lijst gevraagd van voertuigen met sjoemelsoftware en ingeschreven in België. Minister Schauvliege zal er bij haar Duitse collega op aandringen dat de resultaten snel aan het Brussels parket worden overgemaakt. (Belga)