Een West-Vlaamse accountant zou structuren in Luxemburg en Cyprus hebben aangeboden, waardoor Belgen prestaties konden factureren die in België werden uitgeoefend en gefactureerd. De vennootschapsvormen en de aard van de gefactureerde prestaties zouden zo zijn gekozen dat de vergoedingen, die betaald werden aan deze structuren in het buitenland, (quasi) niet belast werden. Het doel van het gerechtelijk onderzoek is nagaan of de opgezette structuren onderdeel zijn van domiciliefraude. Er moet onderzocht worden of ze gevestigd zijn op een buitenlands postbusadres en of de werkelijke leiding vanuit België wordt uitgeoefend. In dat geval zijn deze buitenlandse structuren fiscaal gezien te beschouwen als Belgische belastingplichtigen, waardoor alle prestaties geleverd en gefactureerd door deze structuren belastbaar worden in België. (Belga)

Een West-Vlaamse accountant zou structuren in Luxemburg en Cyprus hebben aangeboden, waardoor Belgen prestaties konden factureren die in België werden uitgeoefend en gefactureerd. De vennootschapsvormen en de aard van de gefactureerde prestaties zouden zo zijn gekozen dat de vergoedingen, die betaald werden aan deze structuren in het buitenland, (quasi) niet belast werden. Het doel van het gerechtelijk onderzoek is nagaan of de opgezette structuren onderdeel zijn van domiciliefraude. Er moet onderzocht worden of ze gevestigd zijn op een buitenlands postbusadres en of de werkelijke leiding vanuit België wordt uitgeoefend. In dat geval zijn deze buitenlandse structuren fiscaal gezien te beschouwen als Belgische belastingplichtigen, waardoor alle prestaties geleverd en gefactureerd door deze structuren belastbaar worden in België. (Belga)