De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De zaak startte nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, kondigde voor het hof van assisen aan dat hij René Stockman wou oproepen als getuige. "Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten", zei Van Steenbrugge toen. Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar "ongeoorloofde tussenkomsten", maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als "compleet van de pot gerukt". Van Steenbrugge vroeg ook in een brief aan het parlement een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Van Steenbrugge werd rechtstreeks gedagvaard door Stockman, en het parket is nu van oordeel dat de advocaat zich schuldig maakte aan laster. (Belga)

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. De zaak startte nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep. Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys en de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, kondigde voor het hof van assisen aan dat hij René Stockman wou oproepen als getuige. "Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten", zei Van Steenbrugge toen. Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar "ongeoorloofde tussenkomsten", maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als "compleet van de pot gerukt". Van Steenbrugge vroeg ook in een brief aan het parlement een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Van Steenbrugge werd rechtstreeks gedagvaard door Stockman, en het parket is nu van oordeel dat de advocaat zich schuldig maakte aan laster. (Belga)