In Antwerpen zijn parkeerwachters begonnen met GAS-boetes uitschrijven voor foutparkeerders. Tot nu toe moesten zij zich beperken tot retributiebonnen voor wie te weinig of niet betaalde om op een reglementaire parkeerplaats te staan. Een wijziging aan de Antwerpse politiecodex, nadat eerst al de GAS-wetgeving was aangepast, en een extra opleiding voor de parkeerwachters brengt nu een einde aan die vreemde en vaak tot frustraties leidende situatie. Ook verschillende andere steden en gemeenten hebben al GAS-boetes ingevoerd tegen foutparkeren.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) had begin dit jaar nog aangeklaagd dat een bestuurder in Antwerpen in de praktijk meer kans maakt op een boete wanneer hij correct geparkeerd staat maar iets te laat terugkeert, dan als hij bijvoorbeeld onrechtmatig op een plaats voor gehandicapten zou staan. Stilstaan of parkeren waar dat helemaal niet mag, kon immers enkel door de politie worden vastgesteld en beboet.

3 categorieën overtredingen

De recente wijzigingen maken het nu mogelijk voor medewerkers van het stedelijk parkeerbedrijf GAPA om foutparkeerders te bestraffen. Dat gebeurt dan niet met hun vertrouwde retributiebon, maar met een GAS-boete - en dus ook de bijhorende procedure met mogelijkheden tot beroep. Er zijn drie categorieën overtredingen: voor de lichtste categorie zoals het parkeren voor de poort van een private parking of bij een bushalte betaal je 55 euro, parkeren op bijvoorbeeld een fietspad of een plaats voor gehandicapten levert een boete van 110 euro op en de zwaarste overtredingen, zoals stilstaan op een spooroverweg, kunnen je 330 euro kosten.

De uitbreiding van bevoegdheden van de parkeerwachters in Antwerpen betekent overigens niet dat de politie er stopt met foutparkeerders te beboeten, eveneens met GAS-boetes. (Belga/AVE)

In Antwerpen zijn parkeerwachters begonnen met GAS-boetes uitschrijven voor foutparkeerders. Tot nu toe moesten zij zich beperken tot retributiebonnen voor wie te weinig of niet betaalde om op een reglementaire parkeerplaats te staan. Een wijziging aan de Antwerpse politiecodex, nadat eerst al de GAS-wetgeving was aangepast, en een extra opleiding voor de parkeerwachters brengt nu een einde aan die vreemde en vaak tot frustraties leidende situatie. Ook verschillende andere steden en gemeenten hebben al GAS-boetes ingevoerd tegen foutparkeren.Burgemeester Bart De Wever (N-VA) had begin dit jaar nog aangeklaagd dat een bestuurder in Antwerpen in de praktijk meer kans maakt op een boete wanneer hij correct geparkeerd staat maar iets te laat terugkeert, dan als hij bijvoorbeeld onrechtmatig op een plaats voor gehandicapten zou staan. Stilstaan of parkeren waar dat helemaal niet mag, kon immers enkel door de politie worden vastgesteld en beboet.De recente wijzigingen maken het nu mogelijk voor medewerkers van het stedelijk parkeerbedrijf GAPA om foutparkeerders te bestraffen. Dat gebeurt dan niet met hun vertrouwde retributiebon, maar met een GAS-boete - en dus ook de bijhorende procedure met mogelijkheden tot beroep. Er zijn drie categorieën overtredingen: voor de lichtste categorie zoals het parkeren voor de poort van een private parking of bij een bushalte betaal je 55 euro, parkeren op bijvoorbeeld een fietspad of een plaats voor gehandicapten levert een boete van 110 euro op en de zwaarste overtredingen, zoals stilstaan op een spooroverweg, kunnen je 330 euro kosten.De uitbreiding van bevoegdheden van de parkeerwachters in Antwerpen betekent overigens niet dat de politie er stopt met foutparkeerders te beboeten, eveneens met GAS-boetes. (Belga/AVE)