De monitor geeft op basis van de administratieve data van het ministerie van onderwijs een overzicht van de opvallendste verschuivingen ten opzichte van de vijf voorgaande schooljaren. Het rapport onderzoekt welke verschuivingen zich door de coronacrisis hebben voorgedaan in de studiekeuzes en de studieloopbanen, van het kleuter- tot het volwassenenonderwijs. De voorlopige analyses van de onderzoekers leveren een gemengd beeld op. Zo zijn er duidelijk meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs. Tegelijk werden in het secundair onderwijs tijdens de coronacrisis meer A-attesten, getuigschriften en diploma's uitgereikt. Ook in het hoger onderwijs stijgt het studierendement. Zorgopleidingen winnen aan inschrijvingen in het schooljaar 2020-2021. Wat het volwassenenonderwijs betreft zien de centra een sterke daling in het aantal cursisten en in het aantal behaalde kwalificaties. (Belga)

De monitor geeft op basis van de administratieve data van het ministerie van onderwijs een overzicht van de opvallendste verschuivingen ten opzichte van de vijf voorgaande schooljaren. Het rapport onderzoekt welke verschuivingen zich door de coronacrisis hebben voorgedaan in de studiekeuzes en de studieloopbanen, van het kleuter- tot het volwassenenonderwijs. De voorlopige analyses van de onderzoekers leveren een gemengd beeld op. Zo zijn er duidelijk meer afwezigheden in het leerplichtonderwijs. Tegelijk werden in het secundair onderwijs tijdens de coronacrisis meer A-attesten, getuigschriften en diploma's uitgereikt. Ook in het hoger onderwijs stijgt het studierendement. Zorgopleidingen winnen aan inschrijvingen in het schooljaar 2020-2021. Wat het volwassenenonderwijs betreft zien de centra een sterke daling in het aantal cursisten en in het aantal behaalde kwalificaties. (Belga)