De onderzoekers interviewden voor deze studie 311 zorgprofessionals die werkzaam waren in 213 instellingen in 79 landen, waarvan de meeste ziekenhuizen zich bevonden in lage- en middeninkomenslanden. Volgens de studie is in meer dan driekwart (78 procent) van de ziekenhuizen de kinderkankerzorg getroffen door de pandemie. In bijna de helft van de ziekenhuizen (43 procent) werden minder kankers bij kinderen gediagnosticeerd dan verwacht, wat doet vermoeden dat er heel wat diagnoses werden gemist. In één ziekenhuis op de drie (34 procent) konden kankerbehandelingen niet aanvangen of moesten ze onderbroken worden, omdat er gefocust moest worden op het bestrijden van het coronavirus. Uit het onderzoek blijkt verder dat 7 procent van de ziekenhuizen, voornamelijk in armere landen, hun kinderkankerafdeling ook volledig moest sluiten. De gemiddelde sluitingstijd bedroeg ruim tien dagen. Positief is wel dat de meeste ziekenhuizen zich na verloop van tijd hebben aangepast aan de situatie, door nieuwe procedures op poten te zetten voor diensten die als essentieel worden geacht. Ook op vlak van communicatie met patiënten en hun families zijn stappen gezet. "Hoewel de COVID-pandemie nieuwe obstakels heeft gecreëerd voor de zorg voor kanker bij kinderen, hebben we laten zien dat we een veerkrachtige gemeenschap zijn en dat we in de toekomst gebruik kunnen maken van bepaalde aanpassingen die ons door de pandemie werden opgelegd", aldus professor Laila Hessissen, een van de onderzoekers. (Belga)

De onderzoekers interviewden voor deze studie 311 zorgprofessionals die werkzaam waren in 213 instellingen in 79 landen, waarvan de meeste ziekenhuizen zich bevonden in lage- en middeninkomenslanden. Volgens de studie is in meer dan driekwart (78 procent) van de ziekenhuizen de kinderkankerzorg getroffen door de pandemie. In bijna de helft van de ziekenhuizen (43 procent) werden minder kankers bij kinderen gediagnosticeerd dan verwacht, wat doet vermoeden dat er heel wat diagnoses werden gemist. In één ziekenhuis op de drie (34 procent) konden kankerbehandelingen niet aanvangen of moesten ze onderbroken worden, omdat er gefocust moest worden op het bestrijden van het coronavirus. Uit het onderzoek blijkt verder dat 7 procent van de ziekenhuizen, voornamelijk in armere landen, hun kinderkankerafdeling ook volledig moest sluiten. De gemiddelde sluitingstijd bedroeg ruim tien dagen. Positief is wel dat de meeste ziekenhuizen zich na verloop van tijd hebben aangepast aan de situatie, door nieuwe procedures op poten te zetten voor diensten die als essentieel worden geacht. Ook op vlak van communicatie met patiënten en hun families zijn stappen gezet. "Hoewel de COVID-pandemie nieuwe obstakels heeft gecreëerd voor de zorg voor kanker bij kinderen, hebben we laten zien dat we een veerkrachtige gemeenschap zijn en dat we in de toekomst gebruik kunnen maken van bepaalde aanpassingen die ons door de pandemie werden opgelegd", aldus professor Laila Hessissen, een van de onderzoekers. (Belga)