Voor de financiering van de Unesco houdt die beslissing een groot gevaar in. De Verenigde Staten zouden nu kunnen stoppen met het betalen van hun bijdrage. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is het de Amerikaanse regering wettelijk verboden organisaties te financieren, die de Palestijnen als lid aanvaarden. Het dichtdraaien van de geldkraan zou voor de VN-organisatie een rampscenario betekenen. De Verenigde Staten zijn momenteel met een aandeel van 22 procent voor Japan en Duitsland de grootste financiers van de Unesco. De huidige tweejaarlijkse begroting van de organisatie bedraagt zonder bijkomende budgettaire middelen 653 miljoen dollar. (OSN)

Voor de financiering van de Unesco houdt die beslissing een groot gevaar in. De Verenigde Staten zouden nu kunnen stoppen met het betalen van hun bijdrage. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is het de Amerikaanse regering wettelijk verboden organisaties te financieren, die de Palestijnen als lid aanvaarden. Het dichtdraaien van de geldkraan zou voor de VN-organisatie een rampscenario betekenen. De Verenigde Staten zijn momenteel met een aandeel van 22 procent voor Japan en Duitsland de grootste financiers van de Unesco. De huidige tweejaarlijkse begroting van de organisatie bedraagt zonder bijkomende budgettaire middelen 653 miljoen dollar. (OSN)