Palestina-resolutie goedgekeurd in Vlaams Parlement

17/06/15 om 20:59 - Bijgewerkt om 20:59

Volgens een goedgekeurde resolutie moet de Vlaamse regering er bij de federale regering op aandringen om Palestina - onder randvoorwaarden - te erkennen als staat.

Palestina-resolutie goedgekeurd in Vlaams Parlement

© Reuters

De Vlaamse regering moet er bij de federale regering op aandringen Palestina te erkennen als staat 'op het ogenblik dat het meest geschikt wordt geacht.' Dat staat in een voorstel van resolutie van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD die is goedgekeurd in het Vlaams Parlement. De stemming verliep meerderheid tegen oppositie. De erkenning en het tijdstip ervan wordt wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden.

Enkele maanden geleden heeft de federale Kamer al een gelijkaardige resolutie over de erkenning van een Palestijnse Staat goedgekeurd. De Vlaamse meerderheidspartijen namen de tekst van die resolutie over. De erkenning wordt gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden. Zo moet de erkenning een positieve impact kunnen hebben op de vredesonderhandelingen tussen Israël en Palestina.

Oppositie: 'Niet ver genoeg'

Daarnaast moet er een volwaardige Palestijnse regering zijn 'met gezag over het hele Palestijnse grondgebied.' 'Bovendien zullen de erkende grenzen van het grondgebied van de staat Palestina die van 1967 zijn en kunnen ze enkel gewijzigd worden na onderling overleg tussen beide partijen', staat nog in de tekst.

Voor oppositiepartijen Groen en SP.A gaat de tekst van de meerderheid niet ver genoeg. Beide partijen hadden zelf een alternatieve resolutie ingediend, maar die voorstellen werden weggestemd. (Belga/AVE)

Onze partners