Jordanië is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten en naast Egypte het enige Arabische land dat een vredesverdrag met Israël heeft gesloten. Meer dan 50 procent van de Jordaanse bevolking wordt gevormd door Palestijne vluchtelingen uit Israël. Ze verkregen daar het Jordaans staatsburgerschap. De koning steunt Abbas in diens strijd voor een eigen staat en spoort Israël aan tot onderhandelingen. Abdullah staat evenwel onder aanzienlijke politieke druk in eigen land. Sinds maanden wordt er in Jordanië gedemonstreerd en de schreeuw naar een verandering van regime wordt steeds luider. De protesten worden aangevoerd door de Moslimbroeders. (DIETER NAGL)

Jordanië is een belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten en naast Egypte het enige Arabische land dat een vredesverdrag met Israël heeft gesloten. Meer dan 50 procent van de Jordaanse bevolking wordt gevormd door Palestijne vluchtelingen uit Israël. Ze verkregen daar het Jordaans staatsburgerschap. De koning steunt Abbas in diens strijd voor een eigen staat en spoort Israël aan tot onderhandelingen. Abdullah staat evenwel onder aanzienlijke politieke druk in eigen land. Sinds maanden wordt er in Jordanië gedemonstreerd en de schreeuw naar een verandering van regime wordt steeds luider. De protesten worden aangevoerd door de Moslimbroeders. (DIETER NAGL)