Dat schrijft De Standaard donderdag.

Tot eind vorig jaar kregen in ons land nagenoeg alle Palestijnse asielzoekers uit Gaza asiel. Maar in december wijzigde de commissaris-generaal zijn beleid onder meer omdat de grensovergang in Rafah weer open ging, waardoor Palestijnen vanuit Egypte terug konden keren naar Gaza. Door die beleidsverandering worden veel minder Palestijnen als vluchtelingen erkend. I

n beroep draaide de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verschillende beslissingen terug. De persmagistraat van de RvV, Frédéric Tamborijn, wijst er in De Standaard op dat een beoordeling gebeurt op individuele basis en dat de veiligheidssituatie in Gaza "uiterst volatiel" is.

Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck diende al tegen een van de arresten een cassatieberoep in bij de Raad van State. Mogelijk volgen er nog.

Dat schrijft De Standaard donderdag.Tot eind vorig jaar kregen in ons land nagenoeg alle Palestijnse asielzoekers uit Gaza asiel. Maar in december wijzigde de commissaris-generaal zijn beleid onder meer omdat de grensovergang in Rafah weer open ging, waardoor Palestijnen vanuit Egypte terug konden keren naar Gaza. Door die beleidsverandering worden veel minder Palestijnen als vluchtelingen erkend. In beroep draaide de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen verschillende beslissingen terug. De persmagistraat van de RvV, Frédéric Tamborijn, wijst er in De Standaard op dat een beoordeling gebeurt op individuele basis en dat de veiligheidssituatie in Gaza "uiterst volatiel" is. Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck diende al tegen een van de arresten een cassatieberoep in bij de Raad van State. Mogelijk volgen er nog.