De tekortkomingen hebben betrekking op de aantasting van de persoonlijke levenssfeer, het niet eerbiedigen van het "off"-karakter en het gebruik van insinuaties. "We noteren overigens dat de CDJ verschillende andere opmerkingen heeft geuit betreffende hetzelfde werk", aldus nog het paleis. De Conseil de déontologie journalistique meent dat de klacht die het paleis eind oktober indiende, deels gegrond is. (Belga)

De tekortkomingen hebben betrekking op de aantasting van de persoonlijke levenssfeer, het niet eerbiedigen van het "off"-karakter en het gebruik van insinuaties. "We noteren overigens dat de CDJ verschillende andere opmerkingen heeft geuit betreffende hetzelfde werk", aldus nog het paleis. De Conseil de déontologie journalistique meent dat de klacht die het paleis eind oktober indiende, deels gegrond is. (Belga)