Pakistan executeerde in 2015 meer dan 320 gevangenen. Hiermee staat het land net achter China en Iran op de wereldranglijst van executies. De negen terdoodveroordeelden waren allen betrokken bij de dodelijke aanslag waarbij twintig gelovigen het leven lieten in een moskee in 2009, luidt de verklaring van een militaire rechtbank waar de zaak voorkwam. Deze militaire rechtbanken werden in Pakistan in het leven geroepen om terroristen te berechten. Het verbod op doodstraffen werd na zes jaar opgeheven nadat Taliban-strijders 136 kinderen hadden omgebracht in een school van het leger in december 2014. Meer dan 7.000 gevangenen wachten op de uitvoering van de doodstraf. (Belga)