De ozonconcentraties in de stratosfeer boven Antarctica zijn tot bijna nul gedaald op ongeveer 20 tot 25 km hoogte. De diepte van de ozonlaag komt net onder de 100 Dobson-eenheden, ongeveer een derde van zijn gebruikelijke waarde wanneer er geen sprake is van een buitengewone gebeurtenis met het ozongat. Dit wordt toegewezen aan een sterke, stabiele en koude polaire vortex. "Er is veel variatie in de mate waarin ozongaten zich elk jaar ontwikkelen", zegt Peuch. "Het ozongat van 2020 lijkt op dat van 2018, dat ook een vrij groot gat was. Toen het zonlicht de afgelopen weken terugkeerde naar de Zuidpool, zagen we een voortdurende aantasting van de ozonlaag in dit gebied." Het Montrealprotocol, uit 1987, moet de ozonlaag beschermen en verplicht de deelnemende landen om de productie van chemicaliën die schadelijk zijn voor de ozonlaag geleidelijk te stoppen. Het gaat dan onder meer om chloorfluorkoolstofverbindingen, die aanwezig zijn in koelkasten en spuitbussen. De ozonlaag werkt als een filter voor UV-straling van het zonlicht. Al decennialang ontstaat er boven Antarctica na de winter voor enkele maanden een ozongat, als de omstandigheden leiden tot een verkleining van de ozonlaag. (Belga)

De ozonconcentraties in de stratosfeer boven Antarctica zijn tot bijna nul gedaald op ongeveer 20 tot 25 km hoogte. De diepte van de ozonlaag komt net onder de 100 Dobson-eenheden, ongeveer een derde van zijn gebruikelijke waarde wanneer er geen sprake is van een buitengewone gebeurtenis met het ozongat. Dit wordt toegewezen aan een sterke, stabiele en koude polaire vortex. "Er is veel variatie in de mate waarin ozongaten zich elk jaar ontwikkelen", zegt Peuch. "Het ozongat van 2020 lijkt op dat van 2018, dat ook een vrij groot gat was. Toen het zonlicht de afgelopen weken terugkeerde naar de Zuidpool, zagen we een voortdurende aantasting van de ozonlaag in dit gebied." Het Montrealprotocol, uit 1987, moet de ozonlaag beschermen en verplicht de deelnemende landen om de productie van chemicaliën die schadelijk zijn voor de ozonlaag geleidelijk te stoppen. Het gaat dan onder meer om chloorfluorkoolstofverbindingen, die aanwezig zijn in koelkasten en spuitbussen. De ozonlaag werkt als een filter voor UV-straling van het zonlicht. Al decennialang ontstaat er boven Antarctica na de winter voor enkele maanden een ozongat, als de omstandigheden leiden tot een verkleining van de ozonlaag. (Belga)