De slachtoffers kwamen om door verdrinking, grondverschuivingen, elektrocutie of werden geraakt door omgevallen bomen. Zowat drie miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld en meer dan 760.000 mensen moesten vluchten. Opvangkampen bieden onderdak aan zowat 430.000 mensen. Meer dan 8.000 woningen zijn verwoest. Het gaat om de ergste overstromingen sinds 2009, toen bij de tropische storm Ketsana 501 doden en vermisten vielen in Manila en de omliggende provincies. (DWM)

De slachtoffers kwamen om door verdrinking, grondverschuivingen, elektrocutie of werden geraakt door omgevallen bomen. Zowat drie miljoen mensen zijn getroffen door het natuurgeweld en meer dan 760.000 mensen moesten vluchten. Opvangkampen bieden onderdak aan zowat 430.000 mensen. Meer dan 8.000 woningen zijn verwoest. Het gaat om de ergste overstromingen sinds 2009, toen bij de tropische storm Ketsana 501 doden en vermisten vielen in Manila en de omliggende provincies. (DWM)