Overstap van privé naar het onderwijs in de lift

© Getty Images

Vorig schooljaar maakten 4.398 Vlamingen de overstap van de privésector naar het onderwijs. Dat is bijna de helft meer dan het schooljaar daarvoor, toen er 2.915 zijinstromers geteld werden. Dat meldt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) op deze Dag van de Leraar.

De stijging gaat samen met de uitbreiding van de anciënniteitsregeling voor zijinstromers, die door Weyts werd ingevoerd. Zijinstromers kunnen nu 10 jaar anciënniteit meenemen en tot 3 uur per week vrijstelling krijgen met behoud van loon om hun lerarenopleiding te volgen. ‘Dit zijn slechts een paar van de vele maatregelen die we nemen om het lerarentekort tegen te gaan’, zegt Weyts. 

Mensen kiezen voor het onderwijs omdat ze met passie willen lesgeven aan kinderen en jongeren: het gaat niet om het grote geld. Maar het kan kandidaten wel afschrikken als je als zijinstromer al je opgebouwde anciënniteit moet opgeven.

Daarom heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts het voor het eerst mogelijk gemaakt om anciënniteit mee te nemen als je vanuit de privé overstapt naar het onderwijs om een knelpuntvak te geven. Zowel het aantal jaren anciënniteit als het aantal knelpuntvakken is stapsgewijs uitgebreid. Daardoor steeg het aantal zijinstromers in schooljaar 2020-2021 al met 15%. Sindsdien werd de anciënniteitsregeling nog verder verbeterd tot 10 jaar anciënniteit meenemen voor 22 vakken en 2 ambten.

Vorig schooljaar (2021-2022) is het aantal zijinstromers nog sterker gestegen: in totaal hebben 4.398 Vlamingen de overstap gemaakt van de privésector naar ons onderwijs of bijna 50% meer dan het schooljaar daarvoor. In het basisonderwijs steeg het aantal zijinstromers met 45%, in het secundair onderwijs zelfs met 66%. De stijging is merkbaar in alle provincies en in alle leeftijdscategorieën.

Partner Content