De klacht werd dinsdag ingediend bij het parket-generaal en is gericht tegen de communicatie aan de pers door het parket op 26 november, waarbij werd aangekondigd dat de buitenvervolgingstelling wordt gevraagd voor de agenten. "Mijn cliënten begrijpen niet waarom het Brusels parket daarover heeft gecommuniceerd, terwijl nog geen datum was vastgelegd voor een hoorzitting bij de raadkamer, die zich moet uitspreken over een doorverwijzing of een buitenvervolgingstelling, en terwijl wij nog de mogelijkheid hebben bijkomend onderzoek te vragen", aldus meester Alexis Deswaef, advocaat van de familie van Adil. Volgens de advocaat respecteert die communicatie niet artikel 57, paragraaf 3 van het strafwetboek, waarin staat dat de procureur mag communiceren naar de pers. Er was evenwel geen voorafgaand akkoord van de onderzoeksrechter en geen sprake van het vereiste openbaar belang, klinkt het. Het onderzoek is geheim, op door de wet voorziene uitzonderingen na. Het strafwetboek voorziet sancties voor wie dat overtreedt, argumenteert de advocaat. (Belga)

De klacht werd dinsdag ingediend bij het parket-generaal en is gericht tegen de communicatie aan de pers door het parket op 26 november, waarbij werd aangekondigd dat de buitenvervolgingstelling wordt gevraagd voor de agenten. "Mijn cliënten begrijpen niet waarom het Brusels parket daarover heeft gecommuniceerd, terwijl nog geen datum was vastgelegd voor een hoorzitting bij de raadkamer, die zich moet uitspreken over een doorverwijzing of een buitenvervolgingstelling, en terwijl wij nog de mogelijkheid hebben bijkomend onderzoek te vragen", aldus meester Alexis Deswaef, advocaat van de familie van Adil. Volgens de advocaat respecteert die communicatie niet artikel 57, paragraaf 3 van het strafwetboek, waarin staat dat de procureur mag communiceren naar de pers. Er was evenwel geen voorafgaand akkoord van de onderzoeksrechter en geen sprake van het vereiste openbaar belang, klinkt het. Het onderzoek is geheim, op door de wet voorziene uitzonderingen na. Het strafwetboek voorziet sancties voor wie dat overtreedt, argumenteert de advocaat. (Belga)