Na de grootschalige uitbraak van ebola in West-Afrika in 2014 trok de Europese Commissie 2,9 miljoen euro uit voor het Ebola-TX-onderzoeksconsortium, geleid door het Tropisch Instituut in Antwerpen. De groep zette in de Guinese hoofdstad Conakry zeer snel een studie op. Vierentachtig ebolapatiënten kregen bloedplasma toegediend, om te zien of dat veilig was en of hun overlevingskans verbeterde tegenover een referentiegroep van 418 personen. De veronderstelling is dat antilichamen van de genezen patiënt ook de te behandelen patiënt kunnen helpen om het ebolavirus in het lichaam te bestrijden. Volgens de onderzoekers is een plasmabehandeling veilig voor alle betrokkenen, maar de verdere resultaten liggen beneden de verwachtingen. "De behandeling verbeterde de overlevingskansen van de ebolapatiënten niet aanzienlijk", is de conclusie van de vorsers. Het sterftecijfer tussen dag 3 en dag 16 verlaagde wel tot 31 procent, tegenover 37,8 procent voor de referentiegroep, maar het percentage daalt nog tot "slechts 2,6 procent" na een aantal correcties. De onderzoekers konden ten tijde van het toedienen wel niet weten of het plasma veel of weinig antilichamen bevatte. "Mogelijk kan een meer gericht en geconcentreerd gebruik van plasma patiënten helpen ebola te overwinnen", zegt ITG-medewerker Johan van Griensven. Een verdere analyse van de stalen geeft in de komende maanden mogelijk uitsluitsel. (Belga)

Na de grootschalige uitbraak van ebola in West-Afrika in 2014 trok de Europese Commissie 2,9 miljoen euro uit voor het Ebola-TX-onderzoeksconsortium, geleid door het Tropisch Instituut in Antwerpen. De groep zette in de Guinese hoofdstad Conakry zeer snel een studie op. Vierentachtig ebolapatiënten kregen bloedplasma toegediend, om te zien of dat veilig was en of hun overlevingskans verbeterde tegenover een referentiegroep van 418 personen. De veronderstelling is dat antilichamen van de genezen patiënt ook de te behandelen patiënt kunnen helpen om het ebolavirus in het lichaam te bestrijden. Volgens de onderzoekers is een plasmabehandeling veilig voor alle betrokkenen, maar de verdere resultaten liggen beneden de verwachtingen. "De behandeling verbeterde de overlevingskansen van de ebolapatiënten niet aanzienlijk", is de conclusie van de vorsers. Het sterftecijfer tussen dag 3 en dag 16 verlaagde wel tot 31 procent, tegenover 37,8 procent voor de referentiegroep, maar het percentage daalt nog tot "slechts 2,6 procent" na een aantal correcties. De onderzoekers konden ten tijde van het toedienen wel niet weten of het plasma veel of weinig antilichamen bevatte. "Mogelijk kan een meer gericht en geconcentreerd gebruik van plasma patiënten helpen ebola te overwinnen", zegt ITG-medewerker Johan van Griensven. Een verdere analyse van de stalen geeft in de komende maanden mogelijk uitsluitsel. (Belga)