"Vanaf nu zal de federale regering de pandemiewet gebruiken", bevestigde premier Alexander De Croo vanavond na afloop van het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten nieuwe maatregelen tegen de versnelde verspreiding van het coronavirus bespraken. "Dit biedt ons een stabiele juridische sokkel en laat het parlement toe om te debatteren over de maatregelen", aldus De Croo. Eerder op de dag had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al laten verstaan dat het laatste verslag van de RAG (Risk Assesment Group), dat het risico van het coronavirus voor de volksgezondheid inschat, aantoont dat er wel degelijk sprake is van een epidemische noodtoestand, de voorwaarde voor het activeren van de pandemiewet. De activering behelst sowieso wel een proces van enkele dagen, omdat er onder meer een goedkeuring van de ministerraad en een handtekening van de koning nodig is. Daarna moet het koninklijk besluit dat de noodsituatie afkondigt, ook nog gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad. (Belga)

"Vanaf nu zal de federale regering de pandemiewet gebruiken", bevestigde premier Alexander De Croo vanavond na afloop van het Overlegcomité, waar de federale regering en de deelstaten nieuwe maatregelen tegen de versnelde verspreiding van het coronavirus bespraken. "Dit biedt ons een stabiele juridische sokkel en laat het parlement toe om te debatteren over de maatregelen", aldus De Croo. Eerder op de dag had minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke al laten verstaan dat het laatste verslag van de RAG (Risk Assesment Group), dat het risico van het coronavirus voor de volksgezondheid inschat, aantoont dat er wel degelijk sprake is van een epidemische noodtoestand, de voorwaarde voor het activeren van de pandemiewet. De activering behelst sowieso wel een proces van enkele dagen, omdat er onder meer een goedkeuring van de ministerraad en een handtekening van de koning nodig is. Daarna moet het koninklijk besluit dat de noodsituatie afkondigt, ook nog gepubliceerd worden in het Belgisch staatsblad. (Belga)