Lacroix wijst erop dat de drie gewesten en de Franse gemeenschap al sinds 2014 vragende partij zijn voor een herziening van de Europese boekhoudkundige normen inzake investeringen. Wallonië wil dat de Europese Commissie bij haar beoordeling van de Belgische begrotingscijfers geen rekening houdt met investeringen in het kader van het Marshallplan en de financiering van ziekenhuizen, zoals gebeurt met de federale veiligheidsuitgaven in deze tijden van terreurdreiging. Voor Wallonië gaat het om 317 miljoen euro. Het uitzonderen van die uitgaven zou de Waalse regering dit jaar een begrotingsevenwicht opleveren. Minister-president Rudy Demotte van de Franse gemeenschapsregering wil dan weer een uitzondering voor onderwijsuitgaven. Volgens Lacroix stelt de federale regering nu voor om te bekijken hoe met de investeringen budgettair kan omgegaan worden in het kader van het nationale investeringspact. Ze toonde echter geen 'leadership' om Europa te overtuigen, terwijl Waals minister-president Paul Magnette "zijn pelgrimsstaf" heeft gepakt en op 15 maart naar eurocommissaris Pierre Moscovici is gegaan. (Belga)

Lacroix wijst erop dat de drie gewesten en de Franse gemeenschap al sinds 2014 vragende partij zijn voor een herziening van de Europese boekhoudkundige normen inzake investeringen. Wallonië wil dat de Europese Commissie bij haar beoordeling van de Belgische begrotingscijfers geen rekening houdt met investeringen in het kader van het Marshallplan en de financiering van ziekenhuizen, zoals gebeurt met de federale veiligheidsuitgaven in deze tijden van terreurdreiging. Voor Wallonië gaat het om 317 miljoen euro. Het uitzonderen van die uitgaven zou de Waalse regering dit jaar een begrotingsevenwicht opleveren. Minister-president Rudy Demotte van de Franse gemeenschapsregering wil dan weer een uitzondering voor onderwijsuitgaven. Volgens Lacroix stelt de federale regering nu voor om te bekijken hoe met de investeringen budgettair kan omgegaan worden in het kader van het nationale investeringspact. Ze toonde echter geen 'leadership' om Europa te overtuigen, terwijl Waals minister-president Paul Magnette "zijn pelgrimsstaf" heeft gepakt en op 15 maart naar eurocommissaris Pierre Moscovici is gegaan. (Belga)