Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ACLVB en ABVV had maandag een 24 urenstaking gevoerd aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. De medewerkers van Fedasil wilden op die manier duidelijk maken dat ze wegens een structureel personeelstekort niet meer in staat zijn om de asielzoekers menswaardig op te vangen. Onder meer het gebruik van tijdelijke contracten die pas laat worden verlengd, bemoeilijkt volgens de vakbonden de goede werking. Vandaag hebben de vakbonden samengezeten met Sammy Mahdi om de situatie te bespreken. "Er heeft een ontmoeting met de staatssecretaris plaatsgevonden waarbij de problemen op het vlak van personeelsbeleid werden besproken", zegt vakbondsverantwoordelijke Kai Saillart (ACV) na afloop van het overleg. "Onze boodschap werd begrepen. De staatssecretaris heeft zich geëngageerd tot verder overleg." Saillart zegt "hoopvol" te zijn dat de gesprekken uiteindelijk tot een structurele oplossing zullen leiden. Ook de staatssecretaris deelt in een reactie mee dat het overleg "constructief" is verlopen. "Voor functies die niet tijdelijk zijn, is het logisch dat tijdelijke contracten niet aangewezen zijn", zo erkent hij. "Ik heb alle begrip voor de vraag van het personeel naar betere arbeidsomstandigheden", klinkt het nog. Mahdi herhaalt dat er extra verpleegkundigen aangeworven worden en dat er op het vlak van opvangcapaciteit werk wordt gemaakt van 5.400 bufferplaatsen. "De medewerkers van Fedasil mogen op mijn engagement rekenen." Wanneer er nieuwe gesprekken tussen de vakbonden en de staatssecretaris zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De bonden zullen ook nog rond de tafel gaan zitten met de directie van Fedasil. (Belga)

Het gemeenschappelijk vakbondsfront van ACV, ACLVB en ABVV had maandag een 24 urenstaking gevoerd aan het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. De medewerkers van Fedasil wilden op die manier duidelijk maken dat ze wegens een structureel personeelstekort niet meer in staat zijn om de asielzoekers menswaardig op te vangen. Onder meer het gebruik van tijdelijke contracten die pas laat worden verlengd, bemoeilijkt volgens de vakbonden de goede werking. Vandaag hebben de vakbonden samengezeten met Sammy Mahdi om de situatie te bespreken. "Er heeft een ontmoeting met de staatssecretaris plaatsgevonden waarbij de problemen op het vlak van personeelsbeleid werden besproken", zegt vakbondsverantwoordelijke Kai Saillart (ACV) na afloop van het overleg. "Onze boodschap werd begrepen. De staatssecretaris heeft zich geëngageerd tot verder overleg." Saillart zegt "hoopvol" te zijn dat de gesprekken uiteindelijk tot een structurele oplossing zullen leiden. Ook de staatssecretaris deelt in een reactie mee dat het overleg "constructief" is verlopen. "Voor functies die niet tijdelijk zijn, is het logisch dat tijdelijke contracten niet aangewezen zijn", zo erkent hij. "Ik heb alle begrip voor de vraag van het personeel naar betere arbeidsomstandigheden", klinkt het nog. Mahdi herhaalt dat er extra verpleegkundigen aangeworven worden en dat er op het vlak van opvangcapaciteit werk wordt gemaakt van 5.400 bufferplaatsen. "De medewerkers van Fedasil mogen op mijn engagement rekenen." Wanneer er nieuwe gesprekken tussen de vakbonden en de staatssecretaris zullen plaatsvinden, is nog niet duidelijk. De bonden zullen ook nog rond de tafel gaan zitten met de directie van Fedasil. (Belga)