ACV/CSC, ACOD/CGSP en VSOA/SLFP hadden een stakingsaanzegging ingediend voor de hulpverleningszones van het land omdat ze vrezen dat minister Verlinden de 24-urenshift wil afschaffen. Die zou nefast zijn voor de gezondheid van de brandweermannen en -vrouwen. Om hun eisen kracht bij te zetten, bliezen de spuitgasten deze namiddag verzamelen aan het kruispunt van de Kunstlaan en de Wetstraat, aan de Brusselse kleine ring. In verschillende kazernes in heel het land loeiden bovendien de sirenes rond 15.30 uur, het startuur van het overleg van Verlinden en de vakbonden. Nadien spreken de verschillende partijen van een constructief overleg. "Een aantal standpunten werd in alle sereniteit besproken", klinkt het. Verlinden en de bonden spraken af een werkgroep op te starten met alle actoren. Het gaat buiten de bonden, onder meer om de lokale besturen, arbeidsgeneeskundige diensten, en de FOD's Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. De werkgroep moet de toekomst voorbereiden, klinkt het. Verlinden benadrukt daarbij de operationaliteit van de hulpverleningszones, de veiligheid en het welzijn van de brandweerlui, alsook de kwaliteit van de dienstverlening. Olivier Nyssen van de Franstalige socialistische overheidsvakbond CGSP bemerkte dat de minister een opening wilde maken. Ze bevestigde dat de 24-urenshiften behouden werden voor de brandweermannen die reeds in zo'n systeem werken, dixit Nyssen. De werkgroep zal volgens hem een meer diepgaande analyse maken over de uurroosters. (Belga)

ACV/CSC, ACOD/CGSP en VSOA/SLFP hadden een stakingsaanzegging ingediend voor de hulpverleningszones van het land omdat ze vrezen dat minister Verlinden de 24-urenshift wil afschaffen. Die zou nefast zijn voor de gezondheid van de brandweermannen en -vrouwen. Om hun eisen kracht bij te zetten, bliezen de spuitgasten deze namiddag verzamelen aan het kruispunt van de Kunstlaan en de Wetstraat, aan de Brusselse kleine ring. In verschillende kazernes in heel het land loeiden bovendien de sirenes rond 15.30 uur, het startuur van het overleg van Verlinden en de vakbonden. Nadien spreken de verschillende partijen van een constructief overleg. "Een aantal standpunten werd in alle sereniteit besproken", klinkt het. Verlinden en de bonden spraken af een werkgroep op te starten met alle actoren. Het gaat buiten de bonden, onder meer om de lokale besturen, arbeidsgeneeskundige diensten, en de FOD's Volksgezondheid, Binnenlandse Zaken en Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. De werkgroep moet de toekomst voorbereiden, klinkt het. Verlinden benadrukt daarbij de operationaliteit van de hulpverleningszones, de veiligheid en het welzijn van de brandweerlui, alsook de kwaliteit van de dienstverlening. Olivier Nyssen van de Franstalige socialistische overheidsvakbond CGSP bemerkte dat de minister een opening wilde maken. Ze bevestigde dat de 24-urenshiften behouden werden voor de brandweermannen die reeds in zo'n systeem werken, dixit Nyssen. De werkgroep zal volgens hem een meer diepgaande analyse maken over de uurroosters. (Belga)