"Uit verschillende bronnen stelde de politie vast dat bepaalde overlastfenomenen exponentieel toenamen en het onveiligheidsgevoel onder de burgers versterken", aldus burgemeester Daniël Termont (sp.a). "Bovendien was de pakkans net bij die overlastvormen erg klein, waardoor er onder de potentiële daders een gevoel van straffeloosheid heerste." Omdat de politie over onvoldoende capaciteit beschikte om een uitgebreidere aanwezigheid op het terrein te garanderen, werd extra geïnvesteerd in de oprichting van een "overlastteam". Het nieuwe team bestaat uit 27 inspecteurs en drie hoofdinspecteurs, geleid door commissaris Chris Magerman. "Het overlastteam zal zich op vier domeinen concentreren", aldus Magerman. "Ten eerste op sluikstorten, waarbij we onmiddellijk een pv opstellen. Daarnaast focussen we ons op geluidsoverlast, nachtlawaai en gerelateerde overlast. We richten ons daarbij vooral op studenten en zullen de komende maanden frequent actie ondernemen." Ten derde wordt aandacht besteed aan eigendomsdelicten, zoals woninginbraken, autokraken en -autodiefstallen en diefstallen met geweld. Tot slot wordt opgetreden tegen andere overlastvormen, op basis van klachten en meldingen. Het overlastteam is actief in de wijken Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Nieuw Gent-UZ, Muide-Meulestede en Ledeberg. (JDH)

"Uit verschillende bronnen stelde de politie vast dat bepaalde overlastfenomenen exponentieel toenamen en het onveiligheidsgevoel onder de burgers versterken", aldus burgemeester Daniël Termont (sp.a). "Bovendien was de pakkans net bij die overlastvormen erg klein, waardoor er onder de potentiële daders een gevoel van straffeloosheid heerste." Omdat de politie over onvoldoende capaciteit beschikte om een uitgebreidere aanwezigheid op het terrein te garanderen, werd extra geïnvesteerd in de oprichting van een "overlastteam". Het nieuwe team bestaat uit 27 inspecteurs en drie hoofdinspecteurs, geleid door commissaris Chris Magerman. "Het overlastteam zal zich op vier domeinen concentreren", aldus Magerman. "Ten eerste op sluikstorten, waarbij we onmiddellijk een pv opstellen. Daarnaast focussen we ons op geluidsoverlast, nachtlawaai en gerelateerde overlast. We richten ons daarbij vooral op studenten en zullen de komende maanden frequent actie ondernemen." Ten derde wordt aandacht besteed aan eigendomsdelicten, zoals woninginbraken, autokraken en -autodiefstallen en diefstallen met geweld. Tot slot wordt opgetreden tegen andere overlastvormen, op basis van klachten en meldingen. Het overlastteam is actief in de wijken Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Dampoort, Nieuw Gent-UZ, Muide-Meulestede en Ledeberg. (JDH)