CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij OCMW's op zijn minst moeten nagaan of ze steun kunnen terugvorderen bij de kinderen van rusthuisbewoners. Maar Zorgnet-Icuro denkt niet dat daarmee een fundamentele oplossing voor de betaalbaarheid van de ouderenzorg wordt geboden. De koepelorganisatie vindt namelijk dat de overheid, via de federale ziekteverzekering en via de Vlaamse zorgverzekering, een betaalbare basiszorg moet verzekeren. Concreet houdt dat in dat de overheid de zorgkost volledig financiert. Enkel de woon- en leefkosten - zoals de kamer en het eten - zullen dan voor de rekening van de rusthuisbewoner zijn. "Vandaag schiet de overheid tekort in de financiering van de zorgkost", zo stelt Zorgnet-Icuro. "De bewoner van een woonzorgcentrum moet nu een deel van de zorgkost zelf ophoesten. Dat doet de dagprijzen stijgen." De overheid moet daarnaast nog voldoende grote sociale correcties aanbrengen voor de mensen die over te weinig geld beschikken om de woon- en leefkosten te betalen. De zorgkoepel erkent dat het voorstel geld zal kosten. De overheid zou zich dan ook beter focussen op het vinden van een manier om dat systeem betaalbaar te maken, zo klinkt het. "Hoe groter het bedrag dat mensen zelf moeten betalen, hoe meer mensen een beroep zullen doen op het OCMW. En dat geld moet ook van ergens komen", zegt Lieve Dhaene van Zorgnet-Icuro. (Belga)

CD&V heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij OCMW's op zijn minst moeten nagaan of ze steun kunnen terugvorderen bij de kinderen van rusthuisbewoners. Maar Zorgnet-Icuro denkt niet dat daarmee een fundamentele oplossing voor de betaalbaarheid van de ouderenzorg wordt geboden. De koepelorganisatie vindt namelijk dat de overheid, via de federale ziekteverzekering en via de Vlaamse zorgverzekering, een betaalbare basiszorg moet verzekeren. Concreet houdt dat in dat de overheid de zorgkost volledig financiert. Enkel de woon- en leefkosten - zoals de kamer en het eten - zullen dan voor de rekening van de rusthuisbewoner zijn. "Vandaag schiet de overheid tekort in de financiering van de zorgkost", zo stelt Zorgnet-Icuro. "De bewoner van een woonzorgcentrum moet nu een deel van de zorgkost zelf ophoesten. Dat doet de dagprijzen stijgen." De overheid moet daarnaast nog voldoende grote sociale correcties aanbrengen voor de mensen die over te weinig geld beschikken om de woon- en leefkosten te betalen. De zorgkoepel erkent dat het voorstel geld zal kosten. De overheid zou zich dan ook beter focussen op het vinden van een manier om dat systeem betaalbaar te maken, zo klinkt het. "Hoe groter het bedrag dat mensen zelf moeten betalen, hoe meer mensen een beroep zullen doen op het OCMW. En dat geld moet ook van ergens komen", zegt Lieve Dhaene van Zorgnet-Icuro. (Belga)