De overheid heeft volgens het Rekenhof geen algemeen zicht op het informaticapersoneel, noch op een globaal ICT-plan. Het ontbreekt aan coördinatie en de verantwoordelijkheden zijn onduidelijk, luidt het. Het aantrekken van IT'ers gebeurt te veel met de natte vinger, "zonder dat er aansturing is op basis van de criteria doeltreffendheid en zuinigheid". Het Rekenhof heeft het met name over de keuze tussen de drie opties om IT-personeel aan te trekken: via Selor, via de door de overheid opgerichte vzw Egov of door het inschakelen van consultants. Nochtans lopen de prijzen sterk uiteen. Via Selor kost IT-personeel maximum 107.408,95 euro per jaar op het hoogste niveau. Via Egov gaat het om een bedrag van 152.334,53 euro, waar nog maaltijdcheques, extralegaal pensioen en verzekeringen bovenop kunnen komen. Werkt de overheid met een extern consultancybureau, dan kost één IT'er 360 tot zelfs 1.936 euro per dag, zo leert het Rekenhof uit de ervaringen van de overheid. Het Rekenhof pleit niet voor een algemene stop op consultants of aanwervingen via Egov. De hoge prijzen maken echter dat "moet worden gerationaliseerd". Duidelijke richtlijnen kunnen helpen om het prijskaartje te drukken, denken de cijferaars van het hof. Tegelijk moet de overheid zichzelf aantrekkelijker maken voor IT'ers. De FOD Personeel en Organisatie noemt IT-beroepen wel knelpuntfuncties, maar heeft volgens het Rekenhof "geen enkele oplossing naar voor geschoven om de overheidssector aantrekkelijker te maken". Het hof wijst onder meer op de mogelijkheid van een tijdelijke markttoelage voor knelpuntfuncties en vindt dat IT'ers meer mogelijkheden moeten krijgen om bij te blijven met de technologische evoluties. (Belga)

De overheid heeft volgens het Rekenhof geen algemeen zicht op het informaticapersoneel, noch op een globaal ICT-plan. Het ontbreekt aan coördinatie en de verantwoordelijkheden zijn onduidelijk, luidt het. Het aantrekken van IT'ers gebeurt te veel met de natte vinger, "zonder dat er aansturing is op basis van de criteria doeltreffendheid en zuinigheid". Het Rekenhof heeft het met name over de keuze tussen de drie opties om IT-personeel aan te trekken: via Selor, via de door de overheid opgerichte vzw Egov of door het inschakelen van consultants. Nochtans lopen de prijzen sterk uiteen. Via Selor kost IT-personeel maximum 107.408,95 euro per jaar op het hoogste niveau. Via Egov gaat het om een bedrag van 152.334,53 euro, waar nog maaltijdcheques, extralegaal pensioen en verzekeringen bovenop kunnen komen. Werkt de overheid met een extern consultancybureau, dan kost één IT'er 360 tot zelfs 1.936 euro per dag, zo leert het Rekenhof uit de ervaringen van de overheid. Het Rekenhof pleit niet voor een algemene stop op consultants of aanwervingen via Egov. De hoge prijzen maken echter dat "moet worden gerationaliseerd". Duidelijke richtlijnen kunnen helpen om het prijskaartje te drukken, denken de cijferaars van het hof. Tegelijk moet de overheid zichzelf aantrekkelijker maken voor IT'ers. De FOD Personeel en Organisatie noemt IT-beroepen wel knelpuntfuncties, maar heeft volgens het Rekenhof "geen enkele oplossing naar voor geschoven om de overheidssector aantrekkelijker te maken". Het hof wijst onder meer op de mogelijkheid van een tijdelijke markttoelage voor knelpuntfuncties en vindt dat IT'ers meer mogelijkheden moeten krijgen om bij te blijven met de technologische evoluties. (Belga)