"Uiteraard zijn we blij met dit vonnis", zegt Verstrepen. "We zeggen al zo lang dat de coronamaatregelen op juridisch drijfzand gebouwd zijn. Dat is bijzonder gevaarlijk, want die maatregelen zijn nodig. Net daarom is het zo belangrijk dat die maatregelen een degelijke juridische basis hebben." De wetten waarop de maatregelen nu nog gebaseerd zijn, vormen een onvoldoende juridische basis, vinden de Liga's. "Maar men had hier geen oren naar", zegt Verstrepen. "We zagen dus geen andere optie dan een dagvaarding in kortgeding, en die rechter heeft ons nu gelijk gegeven." Intussen ligt er een voorontwerp van pandemiewet op tafel. Die kwam er na een ruime bevraging bij grondwetspecialisten, en intussen gaven onder meer de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Hoge Raad voor Justitie en het Federaal Instituut voor de Mensenrechten hun advies op dat voorontwerp. Veel van die organen uitten kritiek op de tekst zoals die nu voorligt. Ook de Raad van State moet zich nog uitspreken over het voorontwerp. "We hopen dat men met al die adviezen tot een wijziging zal komen van het ontwerp, en dat er zo een degelijke basis gelegd kan worden voor een goede pandemiewet", zegt Verstrepen. "Sowieso is het meeste werk aan de pandemiewet al gedaan. De overheid heeft nu dertig dagen de tijd, het is perfect mogelijk om dit werk binnen die termijn af te maken. Intussen blijven de maatregelen natuurlijk van kracht." In een eerste reactie liet het kabinet van bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten dat ze het vonnis bestuderen. De overheid kan tegen het vonnis in beroep gaan. (Belga)

"Uiteraard zijn we blij met dit vonnis", zegt Verstrepen. "We zeggen al zo lang dat de coronamaatregelen op juridisch drijfzand gebouwd zijn. Dat is bijzonder gevaarlijk, want die maatregelen zijn nodig. Net daarom is het zo belangrijk dat die maatregelen een degelijke juridische basis hebben." De wetten waarop de maatregelen nu nog gebaseerd zijn, vormen een onvoldoende juridische basis, vinden de Liga's. "Maar men had hier geen oren naar", zegt Verstrepen. "We zagen dus geen andere optie dan een dagvaarding in kortgeding, en die rechter heeft ons nu gelijk gegeven." Intussen ligt er een voorontwerp van pandemiewet op tafel. Die kwam er na een ruime bevraging bij grondwetspecialisten, en intussen gaven onder meer de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Hoge Raad voor Justitie en het Federaal Instituut voor de Mensenrechten hun advies op dat voorontwerp. Veel van die organen uitten kritiek op de tekst zoals die nu voorligt. Ook de Raad van State moet zich nog uitspreken over het voorontwerp. "We hopen dat men met al die adviezen tot een wijziging zal komen van het ontwerp, en dat er zo een degelijke basis gelegd kan worden voor een goede pandemiewet", zegt Verstrepen. "Sowieso is het meeste werk aan de pandemiewet al gedaan. De overheid heeft nu dertig dagen de tijd, het is perfect mogelijk om dit werk binnen die termijn af te maken. Intussen blijven de maatregelen natuurlijk van kracht." In een eerste reactie liet het kabinet van bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten dat ze het vonnis bestuderen. De overheid kan tegen het vonnis in beroep gaan. (Belga)