"De ondervraagde personen met een handicap uitten veel klachten over hun levenskwaliteit tijdens de lockdown", zegt Els Keytsman, directeur van Unia. "Er zijn ook veel klachten over hun relationele leven, hun leefomstandigheden, de toegang tot de gezondheidszorg, de nog grotere moeilijkheden om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan of om te wandelen." "Het verbaasde ons dat de staat en al te veel instanties voor personen met een handicap zich zo weinig van ons aantrokken. Dat gold ook voor professionals uit de gezondheidszorg die mensen met een handicap opvolgen. Ook al verzopen die nu niet echt in het werk. Je kan gerust zeggen dat wij ons flink in de steek gelaten voelden", getuigt een familielid van een persoon met een handicap. "De overheid had de families kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met hulp voor het huishouden en psychologische bijstand. Sommige vormen van zorg hadden gewoon moeten worden voortgezet. Werknemers hadden makkelijker verlof moeten kunnen krijgen om thuis te zorgen voor iemand die daar nood aan had. Ook op het vlak van kinderopvang was er zeker meer denkbaar geweest", aldus het rapport. De enquête werd afgenomen tussen 28 april en 1 juni bij respondenten in heel België. Dit gebeurde in het Nederlands en het Frans en in gebarentaal. (Belga)

"De ondervraagde personen met een handicap uitten veel klachten over hun levenskwaliteit tijdens de lockdown", zegt Els Keytsman, directeur van Unia. "Er zijn ook veel klachten over hun relationele leven, hun leefomstandigheden, de toegang tot de gezondheidszorg, de nog grotere moeilijkheden om bijvoorbeeld naar de winkel te gaan of om te wandelen." "Het verbaasde ons dat de staat en al te veel instanties voor personen met een handicap zich zo weinig van ons aantrokken. Dat gold ook voor professionals uit de gezondheidszorg die mensen met een handicap opvolgen. Ook al verzopen die nu niet echt in het werk. Je kan gerust zeggen dat wij ons flink in de steek gelaten voelden", getuigt een familielid van een persoon met een handicap. "De overheid had de families kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld met hulp voor het huishouden en psychologische bijstand. Sommige vormen van zorg hadden gewoon moeten worden voortgezet. Werknemers hadden makkelijker verlof moeten kunnen krijgen om thuis te zorgen voor iemand die daar nood aan had. Ook op het vlak van kinderopvang was er zeker meer denkbaar geweest", aldus het rapport. De enquête werd afgenomen tussen 28 april en 1 juni bij respondenten in heel België. Dit gebeurde in het Nederlands en het Frans en in gebarentaal. (Belga)