Weyts haalt het voorbeeld aan van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur in Ukkel. "Een enorm groot en mooi gebouw", zegt hij. "Acht verdiepingen hoog in een prachtig domein in een van de duurste gemeenten van het land." Zeven jaar al staat het leeg, en sinds 2012 moet er krotbelasting betaald worden. Dat bedrag loopt op tot 108.240 euro. Weyts stipt aan dat daarnaast nog driehonderd oude rijkswachtwoningen leegstaan. "Blijkbaar heeft de federale overheid geld te veel. Enerzijds derft de overheid inkomsten omdat de gebouwen niet gebruikt worden, anderzijds omdat ze niet verkocht raken. Daar bovenop komt nog eens de krotbelasting (aan het gewest waarin het betrokken gebouw staat, nvdr.)." Amper twee van de leegstaande gebouwen worden op dit moment gerenoveerd. Vaak weet men niet welke bestemming men aan die panden wil geven. (Belga)

Weyts haalt het voorbeeld aan van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Louis Pasteur in Ukkel. "Een enorm groot en mooi gebouw", zegt hij. "Acht verdiepingen hoog in een prachtig domein in een van de duurste gemeenten van het land." Zeven jaar al staat het leeg, en sinds 2012 moet er krotbelasting betaald worden. Dat bedrag loopt op tot 108.240 euro. Weyts stipt aan dat daarnaast nog driehonderd oude rijkswachtwoningen leegstaan. "Blijkbaar heeft de federale overheid geld te veel. Enerzijds derft de overheid inkomsten omdat de gebouwen niet gebruikt worden, anderzijds omdat ze niet verkocht raken. Daar bovenop komt nog eens de krotbelasting (aan het gewest waarin het betrokken gebouw staat, nvdr.)." Amper twee van de leegstaande gebouwen worden op dit moment gerenoveerd. Vaak weet men niet welke bestemming men aan die panden wil geven. (Belga)