"De Vlaamse en federale belastingdiensten zullen gegevens uitwisselen, uiteraard met respect voor de privacy, en kunnen elkaar toegang geven tot dossiers", aldus Tommelein. "Door beter samen te werken, willen we de invordering van de belastingen optimaliseren en zo het net sluiten voor fiscale fraudeurs", vult Van Overtveldt aan. Het akkoord komt er omdat er bij de ontmanteling van ingewikkelde constructies, die vaak een internationale dimensie hebben, dikwijls inbreuken vastgesteld worden. En die gebeuren zowel op de Vlaamse als de federale regelgeving. Minstens een keer per jaar zullen beide administraties de samenwerking evalueren en bijsturen waar dat nodig is. (Belga)

"De Vlaamse en federale belastingdiensten zullen gegevens uitwisselen, uiteraard met respect voor de privacy, en kunnen elkaar toegang geven tot dossiers", aldus Tommelein. "Door beter samen te werken, willen we de invordering van de belastingen optimaliseren en zo het net sluiten voor fiscale fraudeurs", vult Van Overtveldt aan. Het akkoord komt er omdat er bij de ontmanteling van ingewikkelde constructies, die vaak een internationale dimensie hebben, dikwijls inbreuken vastgesteld worden. En die gebeuren zowel op de Vlaamse als de federale regelgeving. Minstens een keer per jaar zullen beide administraties de samenwerking evalueren en bijsturen waar dat nodig is. (Belga)