'Overfinanciering wijkgezondheidscentra onaanvaardbaar groot', zegt artsenvereniging BVAS

De overfinanciering van de wijkgezondheidscentra of medische huizen is veel groter dan gedacht. Dat zegt artsenvereniging BVAS op basis van een eigen berekening en analyse.

© iStock

'De verschillen zijn zo extreem dat ze voor de BVAS totaal onaanvaardbaar zijn', klinkt het.

In wijkgezondheidscentra kunnen ingeschreven patiënten gratis terecht bij een huisarts, vaak ook bij een verpleegkundige en kinesist. De 175 wijkgezondheidscentra in ons land krijgen per ingeschreven patiënt elke maand een vast forfaitair bedrag, betaald door de ziekteverzekering en dus met belastinggeld, goed voor een hap van 152 miljoen euro uit het Riziv-budget in 2016.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft de erkenningen voor wijkgezondheidscentra een tijd geblokkeerd om te zien of dat geld goed besteed werd. Onlangs besliste de minister om het moratorium op die erkenningen op te heffen. Dat gebeurde na een audit uitgevoerd door KPMG. Grote wantoestanden bracht die audit niet aan het licht, al waren er wel vraagtekens over de financiering en de transparantie van de medische huizen.

'90 procent duurder'

In een open brief aan minister De Block schotelt artsenvereniging BVAS nu haar eigen onderzoek voor. Daarin zegt de organisatie dat de overfinanciering van de medische huizen veel groter is dan gedacht. BVAS vergeleek een medisch huis met 2.000 ingeschreven burgers met een huisartsenpraktijk met 2.000 patiënten. 'Onze conclusie is dat het forfaitaire systeem maar liefst 90 procent duurder uitvalt voor de overheid', klinkt het.

De artsenorganisatie berekende ook wat het zou kosten als iedereen zou ingeschreven zijn in een medisch huis. Nu zijn 360.000 Belgen ingeschreven of omgerekend 3,2 procent van de bevolking. Als iedereen zou ingeschreven zijn in een wijkgezondheidscentrum zou er 5,2 miljard euro nodig zijn. 'Het huidige budget voor huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen in het reguliere systeem bedraagt afgerond 3,5 miljard euro. Met andere woorden: er is een extra budget van 1,7 miljard euro nodig om alle Belgen in een medisch huis in te schrijven', zegt BVAS-voorzitter Marc Moens.

Nog volgens BVAS krijgen de medische huizen 44 miljoen euro te veel voor de verpleegkundige zorg en is er een ongelijke indexatie tussen de reguliere huisartsen en de huisartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen in de wijkgezondheidscentra. 'Die index-discriminatie is ronduit choquerend, onrechtvaardig en ethisch onverantwoord. Wij eisen gelijk loon voor gelijk werk', aldus Moens.

Lees meer...